İslam Davetçileri, Davetçi Okulunda Yetişiyor

Psikolog Abdülbaki Kömür ile eğitim-yönetim uzmanı Cemal Yılmaz hocalarımızın koordinatörlüğünde yürüyen “Mus’ab bin Umeyr Davetçi Okulu” 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı müfredatına farklı etkinliklerle devam ediyor.

Programda katılımcılara nitelikli bir dava eri, örnek bir İslam davetçisi olmak için gerekli olan formasyonel eğitim verilirken pratik uygulama ve hitabet üzerine tecrübe kazandırılıyor.

30 hafta boyunca, Haftanın 6 günü, gün boyu sürdürülen eğitimlerde uygulamaya yönelik etkinlikler, farklı mekanlarda yapılan eğitimlerle öğrencilerin çok yönlü yetişmesi hedefleniyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen kamplar, geziler ve karakter eğitimi seminerleri programın verimliliğini ve dinamizmini sağlayan faaliyetler olarak dikkat çekiyor.

Program hakkında bilgi veren Psikolog Abdülbaki Kömür hocamız, bu güne kadar 25 hafta boyunca 22 farklı alanda eğitim verildiğini, Bolu-Aladağ ve Trabzon-Araklı’da düzenlenen kamplarla gençlerin farklı tecrübeler yaşamlarının sağlandığını belirtti.

Karakter Eğitimi Seminerleri kapsamında Abdullah Yıldız, Osman Sak, Demirhan Kadıoğlu, Bestami Yazgan, Ömer Karaoğlu, Yusuf Dursun, Hakan Saruhan, Ferman Karaçam, Osman Aydınlı, Ömer Döngeloğlu, Şerafettin Kalay, Mahmut Toptaş, Mevlüt Yurtseven , Mustafa Aydıner Davetçi Okulu Öğrencilerine seminer verdiler.

Program sonuna kadar Recep Garip, Ramazan Kayan, İzzet Şahin, Ali Nar gibi camiamızın önde gelen isimleri de öğrencilere seminer verecek.

2013-2014 Sezonu hazırlıklarının şimdiden başladığı Davetçi Okulunda bu yıl aşağıdaki dersler işlendi.

Kuranı Kerim: Tashihi Huruf, Tecvid, Ezber-Tekrar Çalışması

İlmihal: İman, Mezhepler, ibadet, taharet, temizlik, namaz

Türkçe: Dilbilgisi, noktalama işaretleri, yazım kuralları, anlatım bozuklukları, cümlede anlam, sözcükte anlam, makale yazımı

Zaman Yönetimi: Zamanı verimli hale getirme, İslam Kültüründe zaman anlayışı, Batı Kültüründe zaman anlayışı, zaman tanzimi,

İnsan ilişkileri – Beşeri münasebetler: Adabı muaşeret kuralları, İnsan ilişkilerindeki sorunlar, İnsan ilişkilerinde mutluluğun temel taşları, İnsan ilişkilerinde belirleyici unsurlar, tavır, kılık kıyafet, nezaket-nezahet

İletişim: İletim nedir, iletişimin unsurları, iletinin ve muhatabın özellikleri, niçin iletişim kurarız, ön yargı, sağlıklı bir iletişim için neler yapılmalı, savunma mekanizmaları, varlık-bilgi-değer, duygu ve düşünce, ihtiyaç ve ihtiyaç çeşitleri,

Siyer: Mekke ve Medine tarihi, Peygamberimizin ahlakı, İsra ve Miraç, Peygamberlik sürecinde Mekke ve Medine nasıldı, Peygamberimiz-Sahabeyi kiram ve diğerleri

Kuran Kültürü: Tevbe, Cihat, Mü’minler ve özellikleri, Selam, şehitlik, İtaat, Dua, İlim, Peygamberler, Evlilik ve namahremlik, kebair günahlar, Kuranın örnek gösterdiği dört şahsiyet, Karun kıssası, Müslüman’ın giyim tarzı konuları ile ilgili ayetlerin tahlili

Hitabet ve irşad: Tebliğ, irşad ve hitabet nedir, Hitabet çeşitleri, Konuşmayı etkili ve güçlü kılan unsurlar, etkili konuşma için neler yapmalıyız, konuşma yanlışlarımız,

Ölçülerimiz ve Dengelerimiz: Tavırlarımızda ölçü, prensiplerimiz ve bakış açılarımız, dünya ve ahiret dengesi, insanı küfre düşüren sözler, sıratımı müstakimden ayrılmamak için 3 esas

Bilgisayar pratiği: Word, Excel, Powerpoint Kullanımı, On parmak klavye kullanımı

Hadis uygulaması: Şerhleriyle hadis ezberi (Toplamda 120 hadis)

Pedagoji: Bağımlılık, Okul fobisi, Davranış bozukluklarındaki ölçütler, öğrenme, Kıskançlık, çocuk ve ergenlerde davranış bozuklukları, hipnoz, madde bağımlılıkları,

Gelişen Kişilik: Kişilik testi, Kişilik bozuklukları, zaman yönetimi, stres,

Teşkilatçılık: Teşkilat nedir, cemaat olmak, Teşkilatlı olmanın kazanımları, Bir teşkilatçıda olması gereken vasıflar, Teşkilat Adamı Hasan El Benna

Pratik Hukuk: Hukuk nedir, Hukuk sistemleri, haklarımız, vakıf ve dernek, Yasa metinleri hiyerarşisi, çek, senet, tapu, intifa, ipotek, şerh

Tarih ve Medeniyet: Osmanlıda İslamcılık, Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesinin sebebi, Osmanlı Devletinde askeri teşkilat, Osmanlıda lonca sistemi, Tanzimat fermanı ve ıslahatlar,

Kaynak Kullanımı: Kitap alırken dikkat edilecek hususlar, not tutma teknikleri, alıntı, hızlı okuma yerine anlayarak okuma, İslam Dünyasında yapılan davet ile ilgili kitap çalışmaları

Dinimize hizmetin iç sorunları: Dinimizde kardeşlik ve cemaat algısı, Hizmette acelecilik yanlışı, şımarma belirtileri (kendini beğenme,gurur,kibir), bıkkınlı, suizan, israf, gösteriş, önde olma lider kalma hırsı.

Diksiyon: Gevşeme, Ses olayı, Solunum, Tonlama, söyleniş, boğumlanma, ulama, söz akımı, sesin bükümleri, Anlatımda doğallık, üslup ve açıklık…

Türk Toplum Psikolojisi: Yaşadığımız toplumdaki bireylerin hayat tarzları, öncelikleri, tutum ve davranışları, kültürleri, hayat beklentileri, yaşadıkları çevre, önyargıları…

Hitabet Uygulaması: Bu derste her salı günü Davetçiler kamera kaydı ile sunum çalışması yapmaktadırlar. Aşağıda bu çalışmalardan birkaç örnek verilmiştir.