Gemiye Dönüyoruz kampı ile başlayan etkinlik programlarımız 1. dönemde, “Üniversitelilere yönelik Mümin Hayat Seminerleri”, “Mus’ab B. Umeyr Davetçi Okulu”, ve “Lise Sosyal Etkinlik Çalışmaları”  ile devam etti. Ayrıca ilme hazırlık grubu da Arapça ağırlıklı programlarına devam ettiler.

Mümin Hayat programına İstanbul’daki değişik üniversitelerden katılan üniversite öğrencileri, Kur’an-ı Kerim, fıkıh ve hadis derslerine katılarak mümince bir hayatta gerekli olan fıkıh bilgilerini öğrendiler ve hadislerin bereketinden istifade etmeye çalıştılar. Zaman zaman Nureddin Yıldız hocamızla da bir araya gelerek kendisiyle hasbihalde bulundular.

Mus’ab b. Umeyr Davetçi okulu programına katılan gençlerimiz Kur’an-ı Kerim, Hitabet, İlmihal, Kur’an Kültürü, Hadis Kültürü, Diksiyon, Adabı Muaşeret Dersleri, Mus’ab Olmak , Toplum Psikolojisi, Davet Fıkhı, Arapça Kelam-ı Kibar Ezberi, Türkçe Dil ve Anlatım, Makale Yazımı, Bilgisayar derslerini takip ettiler ve kitap tahlil programlarına katıldılar.

Lise Sosyal Etkinlik Çalışmaları çerçevesinde de gençlerimiz ders etütlerine katıldılar, çeşitli sosyal etkinlikleri birlikte gerçekleştirdiler.

Dönem içerisinde değişik zamanlarda ders tahlili, seminer ve hasbihal programları, sosyal ve kültürel etkinliklerle devam eden programlarımız yarıyıl tatili kampları ile 1. dönemi tamamladı.

Yarıyıl tatilinin oluşturduğu iki haftalık zamandan istifade edilerek gerçekleştirilen kamplar kış şartlarının olumsuzluğuna rağmen tabiatla iç içe gerçekleştirildi. -17 dereceye varan düşük hava sıcaklığına rağmen gençler birbirlerine mümin kardeşliğiyle kenetlenerek kardeşliğin sıcaklığıyla ısındılar.

Kamplarda kâh eğlenip, kâh ağlamamız gereken konuları tefekkür eden gençler, Allah’ın bize olan mesajlarını okudular, dinlediler, ezberlediler.

Doğal tabiat ortamında medeniyet dediğimiz tek dişi kalmış canavardan uzak, gerçek medeniyetleri aradıkları kamp programında, insanlardan soyutlanarak; insanlığın gerçek probleminin ne olduğunu, insanî etkilerden uzak bir şekilde tahlil etmeye çalıştılar. En mükemmel insan, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sevdiği insanlık tipini kitaptan okuyarak hayatlarına örnek aldılar. İnsanlık mefhumunu en üst zirvesinde yaşayan, Asr-ı Saadet’in altın nesli olan sahabe-i kiramı; Bedrin, Uhud’un şehitlerinin sıfatlarını elbisevarî bir şekilde nasıl donanırız diye ona çalıştılar.

Sosyal Etkinlik Kamplarında uygulanan programlardan bazıları:

–          Kuran-ı Kerim’den Meryem ve İsra Sureleri kıraati.

–          Siyerden Bedir ve Uhud savaşının tahlili. “ Neden Ömer (radıyallahuanh ) Bedir mücahitlerine seyahat engeli koymuştu, neden Medine dışına çıkamıyorlardı? “ “ Sad (radıyallahuanh) ne yaptı da peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ‘ Anam babam feda olsun sana ya Sad, at !’ diye muhteşem bir nidada bulundu? “gibi soruların cevapları üzerinde tefekkür edildi.

–          Mehmet Yaşar Kandemir hocaefendinin 550 sayfadan ibaret “ Peygamberimizin Sevdiği Müslüman” kitabı okundu, tahlil edildi. Bir Müslüman olarak, peygamberimiz ( sallallahu aleyhi ve sellem)’in her alanda emrettiği, nasihat ettiği hadislere kulak verildi.

–          Nureddin Yıldız hocamızın “ Montaj İnsanlık Ucuz Dindarlık” derslerinin ilk 5 bölümü izlendi, tahlil edildi.

“Takiyye”, Müslümanın akide temellerinden olan “ Vela-Bera” kavramları, “ Dost-Düşman” kavramlarının ne olduğu üzerine tahliller yapıldı.

Gençlerin kamp izlenimlerinden:

“ Ey iman edenler, kafirleri dost edinmeyin!” emrinin pratikte nasıl yaşanacağını tefekkür ettik. Yüreğe yerleştirmemiz gereken Allah sevgisini, porsiyonla baklava alır gibi değil de, tamamıyla kalbimize yerleştirmemiz gerektiği sonucuna ulaştık. “ İzzet Allah’ın, Rasulünün ve Müminlerindir, fakat münafıklar anlamazlar.” Ayeti kerimesinden yola çıkarak, kafirin yanında pısırık, Müslümanın yanında aslan kesilenlerin düştükleri hataya düşmemek için kendimize dersler çıkardık.