2017-2018 eğitim sezonunun güz döneminde İstanbul’da üniversite okuyan öğrencilere yönelik olarak yaptığımız Üniversite Davetçi Okulu programı 12 haftalık yoğun maratonun ardından nihayete erdi. 12 hafta boyunca Cumartesi günleri vakfımızda eğitim gören üniversiteli arkadaşlarımız programlarını ‘Bu Ümmetin Genci’ kampıyla sonlandırdılar.

İstanbul’da farklı üniversitelerde, farklı bölümlerde okuyan arkadaşlarımız bu süreç içerisinde ilmihal, evlilik fıkhı gibi derslerde güncel fıkhi meselelere dair bilgi edindiler. ‘Musab Olmak’ derslerinde davetçi profilinin nasıl olması gerektiğini, bu yolda ilerlemenin zorluklarını; bu zorluklara nasıl göğüs germeleri gerektiğini, bu yoldaki örneklerini ve destekçilerini öğrendiler. Yine günümüzün en büyük fitnelerinden şüpheler ve şehvetlere karşı nasıl tavır takınmaları gerektiğini dinlediler, çözüm yolları üzerinde birlikte tefekkür ettiler.

Programın kapanış kampında ‘Bu Ümmetin Genci’ kitabı tahlilinin yanı sıra ümmetin ahvalini, güncel problemlerini değerlendirdiler, bunların muhtemel çözümleri hakkında tefekkür ettiler. Heyecan ve ümitlerini tazeledikleri bu kampta aynı zamanda kardeşliklerini de pekiştirdiler. Bulundukları ve bulunacakları her Yesrib’i Medineleştirmek üzere Davetçi Okulu’a veda ettiler.