Dünden Bugüne…

Sosyal Doku Vakfı, İslam’ın evrensel mesajını “ümmet” şuuru ile insanlara ulaştırmayı gaye edinmiş bir sivil toplum çalışmasıdır.

Sosyal Doku Vakfı, İslamî hassasiyetleri önceleyerek toplumda ahlak, maneviyat ve adalet duygusunu yaygınlaştırmayı amaçlayan faaliyetler yürütmektedir.

***
Sosyal Doku Vakfı, çalışmalarında şu 10 temel karakteri esas almaktadır:
1) “İşi vaktinden çok olan” ve “işi, meşgul insanın bitireceğine inanan”
2) Hedef ve hayalleri olan
3) Hayatı, ‘denge’ üzerinden kurgulayan
4) Ümmet-i Muhammet’ten olmayı, hazların en büyüğü kabul eden
5) Gerçekçi ve pratik düşünen
6) Çalışmalarını paraya tahvil etmeyen
7) Plan, program ve istişare endeksli çalışan
8) Allah’ın kullarına bahşettiği tabii güzellik ve imkânları değerlendirmesini bilen
9) Bağlıları arasında makam, mevki ve statü farklarını ayrımcılık konusu yapmayan
10) Mus’ab bin Umeyr’in “Adanmış İnsan” örnekliğini çalışmalarına rehber edinen
***
Sosyal Doku Vakfı İlkeleri
1- Dünyanın ve İnsanlığın İstikrarı İçin Ümmet Bilinci
2- Kur’an kaynaklı İslam Bilinci
3- Sünnet kaynaklı Hayat Bilinci
4- Okuma odaklı Gelişim Bilinci
5- Yaratılış itibariyle değerliliği esas alınan İnsan Bilinci
6- Yapılacak iş ve söylemlerde danışmaya, bilenlerden görüş almaya dayalı Meşveret Bilinci
7- Tarihine saygılı Tecrübe Bilinci
8- Daha önce tecrübe edilmiş çalışmalardan ve kazanımlardan istifade etmeye dayalı Gözlem Bilinci
9- Diri ve şuurlu kalmanın en temel esası olduğu kabul edilmiş İbadet Bilinci
10- Kavgaya ve ayrışmaya sebebiyet verebilecek, nifaka, tefrikaya yol açacak konu ve meselelerden uzak durmaya ve konuşmamaya, şahısları ve kurumları rencide edebilecek söylem ve tavırlardan sakınmaya dayalı İtidal Bilinci
11- Ümmetin Kur’an ve sünnetle çelişmeyen meselelerinde farklılıkların zenginlik olduğuna dair Evrensellik Bilinci
12- Farklı görüş ve anlayışların mevcut olduğu bir düşünce dünyasında Vasat Duruş Bilinci
13- İnsana bahşedilen en önemli hak olarak Hürriyet Bilinci
14- Bilgi ve şuur ile donanımlı, emniyet ehliyet, liyakat vasıflarına sahip Şahsiyet Bilinci
15- Güçlünün ve egemen olanın değil, Hakkın üstün tutulmasına dayanan Adalet Bilinci
16- Yemede , içmede, giyimde, kuşamda, eşyayı kullanımda azami ölçüde Tasarruf Bilinci
17- Dünya ve ahireti bir kıvamda tutan Denge Bilinci
18- “İşimizin vaktimizden çok” olduğu ilkesine istinaden kıymeti bilinen Zaman Bilinci
19- Evrensel insani değerlerin, aslında Fıtri, İslami değerler olduğuna inanılan Ahlak Bilinci
20- Mus’ab bin Umeyr’in adanmışlığı örnek alınan Davet Bilinci
21- Para ve insan toplamaya yönelik olmayan Kurumsallık Bilinci
22- Aklıyla profesyonel, gönlüyle amatör iş üretebilecek Hizmet Bilinci