6. Dönem Davetçi Okulu Bir Ayını Doldurdu

Ümmetin Umudu; Allah’a Davet Yolunun Gençleri

Tatlı dili ve iman dolu yüreğiyle Medine İslam Devleti’nin temellerini atan Musab Bin Umeyr radıyallahu anhın izinden yürümeye niyetlenen bir grup gencin katılımıyla başlayan Davetçi Okulu Projesi, 2016 güzünde altıncı dönemi ile devam ediyor. Bugüne kadar birçok gencin istifade ettiği ve Allah’a davet şuurunu kazandığı bu faydalı program, aynı zamanda Genç Alimler projesinin de ilk basamağı olma özelliğini taşıyor.

Her geçen yıl bir takım yenilikler ile tekrarlanan programın üç aylık olmasının yanında, geçmişe nazaran en önemli farkı, proje sorumluluğunu Genç Alimler Projesi talebelerinin yürütmesi. Kendileri de aynı zamanda Davetçi Okulunda yetişmiş olan bu gençlerimiz, sahip oldukları tecrübeleri kardeşlerine aktarmanın heyecanını yaşıyorlar. Yeni dönem Davetçi Okulu için mülakatlardan başarıyla geçen 12 kardeşimizi vakıf görevlileri ve hocalarımız ile buluşturmak ve programın başlangıcını ilan etmek amacıyla 6 Mart Pazar akşamı bir Tanıtım Programı düzenlendi. Açılış Programında Nureddin Yıldız Hocamız genç kardeşlerimize önemli tavsiyelerde bulundu. Bir davetçinin hedefinin bir nefes daha fazla tevhit olması gerektiğini belirten hocamız, davetçi gençlerin program sonunda da aynı heyecanı taşımalarının önemini vurguladı.

Üç ay boyunca tecrübeli hocalarımızın eğitiminden geçecek ve önceki davetçi okulu öğrencilerinin tecrübelerinden istifade edecek olan kardeşlerimiz, program kapsamında her hafta en az bir kitap okuyorlar. İçinde bulunduğumuz şu asırda ve belki de kendilerine en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda ümmete faydalı olmak ve dinine hizmet etmek niyetiyle yola çıkan kardeşlerimiz, tanıtım programı ile eğitim sürecine başlamış oldular.

Vakfımızda Nureddin hocamızın tüm derslerine katılan Davetçiler, program sürecinde yapılan ders ve kitap tahlillerine de katılıyorlar. Ayrıca yapacakları kamplarla bilgi ve tecrübelerini geliştirecekler.

Davetçi Okulu Ders Programı:

Davetçi Okulu Ders Programı EN YENİ Rev3