Mus’ab Bin Umeyr Davetçi Okulu, karakter eğitimi alanında ilim, fikir ve sanat dünyasının tanınmış isimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Proje Sorumlusu Abdülbaki Kömür Hocamızın planladığı programlarda, karakter eğitimini konu olan tutum ve davranışlar ele alınıyor. Bu sene bilinç serisinin işlendiği ‘’Karakter Eğitimi’’ derslerine gelen son konuşmacılar ve konu başlıkları şu şekildedir:
Davetçi Okulu’nda Büyük Ders

Yaşar Kandemir Hoca’mız, Davetçi Okulu’muzu teşrif ettiler.
Hocamız, davetçi öğrencilerimize, sorumluluklarının büyük olduğunu, yaptıkları işi en iyi şekilde yapmaları gerektiğini, davetçi olmanın “peygamber yolundan gitmek” olduğunu, dolayısıyla, bu yolun azığının hadis bilmek olduğunu anlattılar ve bütün bunlarla birlikte, ihlassız iş yapılamayacağını ilave ettiler.
Ayrıca hocamız, “Mü’min, mü’minin aynasıdır.” hadisi şerifini hatırlatarak, öğrencilerimizin, birbirlerinin eksikliklerini, yine kendi içlerinde kapatması gerektiğini belirttiler.
03.10.2013 Perşembe günü gerçekleşen bu ders, davetçi öğrencilerimiz için iyi bir başlangıç oldu.

18

2

3

Türkiye Yazarlar Birliği İst. Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı: ‘’Yazarın Sorumluluğu‘’ başlıklı derste; ‘Türkiye’de yazı alanına hakim olanın gündeme hakim olacağını belirten Sayın Bıyıklı, katılımcılara yazı dünyasının önemine dikkat çekti. Konuşmasında tanınmış yazarlara yer veren Sayın Bıyıklı yazarların çıkardıkları dergilerden bahsetti. Yazarların gerektiğinde maddiyata mesafe koymasını gerektiğini, inandığı şeyler uğrunda şahsiyetini korumasını gerektiğini söyledi. Batılılaşmanın sanatla ülkemize girdiğini, yurdumuzdan edebiyatla ve sanatla atılacağını ifade etti. Davetçi okulu öğrencilerine günlük yazmalarını ve dergilerde yazı yazmalarını tavsiye etti.

4

Musiad Eski Başkanı Ömer Bolat :’’Müslüman ve Para’’ başlıklı derste; hayat mücadelesinde maddi ve manevi dengenin korunmasıgerektiğini ifade etti. Hayat tecrübelerinden kesitler sunan Sayın Bolat katılımcıları yabancı dil öğrenimine teşvik etti. Hayatındaki ilkeleri 5T kuralıyla açıklayan Bolat 5T kuralının Takva , Teknik , Tecrübe, Takım ve Tertipten oluştuğunu belirtti.İstişarenin önemine binaen ‘’Danışan dağları aşar, danışmayan düz yolda şaşar’’ dedi. Hayatın imtihan olduğunu belirten Sayın Bolat Nihai hedeflere ulaşabilmemiz için ara hedeflerimizin olması gerektiğini ifade ederek katılımcılara tavsiyelerde bulundu.

5

Medya Uzmanı Mehmet Akif Çeç: ‘’ Medya ve Reklam’’ başlıklı derste; Kitle iletişim araçlarının tek yönlü aktarım yaptıklarında dolayı kitle iletim araçları olduğunu belirtti. Medyanın en büyük kanaat önderi olduğunu söyleyen Sayın Çeç, Medyanın hilelerine karşı Davetçi Okulu öğrencilerine uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu.

6

İstanbul Vali Yardımcısı Davetçi Okulu’nda
31.10.2013 tarihinde, Istabul Vali Yardımcısı Günay Özdemir, Davetçi Okulu öğrencilerimize, “” başlıklı sunumda bulundular. Vakfımızda gerçekleşen sunumdan birkaç not şu şekildeydi;
– Istanbul’un fethi 1453’te bitmedi. Her an onu korumakla yükümlü olduğumuza göre, fetih devam etmektedir.
– İslam merkezli düşünce yapısına sahip olmalıyız.
– Herkes, esasen bir yöneticidir. Kimisi ailesini, kimisi öğrencilerini, kimisi de devleti yönetir. Dolayısıyla hepimiz sorumluluklara sahibiz ve gerektiği gibi yaşamalıyız.

7

VAHİY KAMPI

Kur’an’ın henüz ¾’ü inmeden davaya serfiraz olan Mus’ab bin Umeyr’in izini takip etme arzusuyla yola çıkan öğrencilerimizle merkezinde Kur’an olan kampımız vahyin bereketiyle başladı.
Vakfımızın temel ilkelerinden olan “Doğa ile buluşma” prensibimizi Bolu’nun temiz havasında gerçekleştirme fırsatımız oldu. Kampımız birlikte hareket etme şuuru kazandırma amacıyla çeşitli spor müsabakalarıyla devam etti.
Davetçilerimiz “Vahiy Kampı” yaptılar. Her namazın ardından en az 1 cüz Kur’an okunması nedeni ile bu ismi alan kampımız, diğer zamanlarda da tahlil programları, sosyal ilişkilerde karşılaşılan problemlere çözümler adlı dersler, serbest ve organize sporlar, münazaralar ve sohbetler eşliğinde yoğun bir şekilde geçti. Programımızın gün gün ayrımı ise şu şekilde oldu:
Pazar
Pazar sohbetinin ardından kamp için yola çıkan davetçiler, marşlar eşliğinde yolculuklarını tamamlayıp kamp alanına saat 19.00’da ulaştılar. Görev ve oda dağılımlarının ardından ertesi gün için dinlenmeye çekildiler.
Pazartesi
Pazartesi günü, adeta kampa hazırlık günü oldu. Davetçiler spor alanlarını düzenlediler, Yavuz Selim Taştekne Hoca’mız, onlara “Dinimize Hizmetin İç Sorunları” dersleri vererek adeta kamp boyunca ve ileride karşılaşacakları sorunlara karşı onları hazırladı.
Salı
Bugünde, Sefa Çetinkaya Hoca’mız ile bir tahlil dersi yapıldı. Önce Nureddin Hoca’mızın “Bir Okun Gücü” adlı sohbeti izlendi, ardından davetçiler, bu dersten insanlara ne aktarabileceklerini konuştular.
Ders sonrası, daha önce hazırlanmış olan spor alanlarına gidildi ve futbol, cirit atma, koşu yarışı ve halat çekme müsabakaları düzenlendi.
Çarşamba
Davetçiler, Çarşamba gününde de, “Zamanın Mus’ab’ı Olmak” adlı dersi tahlil ettikten sonra organize spor yaptılar.
Akşam ise, büyük bir ateş etrafında toplanan gençleri Nureddin Hoca’mız ziyaret etti ve gençlerle hasbihal etti.

Perşembe
Gün münazara final günü olması nedeni ile heyecan dolu idi. Esas heyecan münazaradan değil, münazaranın Nureddin Hoca’mızın önünde yapılacak olmasındandı.
Günlük programa ek olarak:
Davetçiler Saat 09.00’da Salih Beşir Hoca’mızla “Sosyal Doku Nedir?” üzerine hasbihal ettiler. Ardından saat 10.00’da Nureddin Hoca’mızla Soru-Cevap Programı düzenlediler.
Öğleden sonra final münazarasına başlandı. Münazarada taraflar “Sosyal hayatın tanzimi için: Doğrudan toplumumu eğiltmeli, yoksa bireyden mi yola çıkılmalı?” düşüncelerini savundular. Çetin bir mücadelenin sonunda kazanan taraf, “birey” tarafı oldu.
Akşam ise hep beraber ikramlar eşliğinde sohbetler edildi, fıkralar anlatıldı, hatıralar paylaşıldı. Davetçiler programdan memnuniyetlerini belirttiler.

Cuma
Hatmini tamamlayan davetçiler hatim duasında, dünya genelinde zulüm gören kardeşlerini de unutmadılar. Ayrıca diğer sabahlardan farklı olarak, spor programı yerine, bugünün son gün olması nedeni ile mıntıka temizliği yaptılar.
Davetçiler, huzur dolu bir haftanın ardından, tatlı bir yorgunlukla Istanbul’a dönüş yaptılar.
Gerek hocalarımız, gerek davetçilerimiz bu kamp sayesinde samimiyetlerini daha da geliştirme fırsatı buldular.
Helalin içinde olduğumuz haramlardan muhafaza olarak devam ettiğimiz kampta gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle insanların yüreklerine helal kapıları kurmanın yollarını aradık.
Her vakit namazından sonra cüzler okunarak hatimler indirildi. Kampımız zalimin zulmüne uğrayan İslam coğrafyaları için okuduğumuz hatim duamız ile sona erdi.

Davetçilerimizin VAHİY KAMPI”ndan kareler

8

9

11

12

13

14

15

16