Konuşabilen, yazabilen, eğitebilen davetçiler yetiştirmek üzere bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan “Mus’ab b. Umeyr Davetçi Okulu”na başvuranlara yönelik sözlü mülakatlar yapılmaya başlandı.
Mus’ab b. Umeyr örnekliğinde bir davetçi, nitelikli bir dava eri yetiştirmek üzere yürütülen programda katılımcılar Kur’an-ı Kerim, İlmihal, Siyer, Hadis dersleri ve bilgilerini toplumda pratik olarak nasıl kullanacağının eğitimlerini alıyor.
30 hafta boyunca, Haftanın 6 günü, gün boyu sürdürülen eğitimlerde uygulamaya yönelik etkinlikler, farklı mekanlarda yapılan eğitimlerle öğrencilerin çok yönlü yetişmesi hedefleniyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen kamplar, geziler ve karakter eğitimi seminerleri programın verimliliğini ve dinamizmini sağlayan faaliyetler arasında.
Mus’ab b. Umeyr Davetçi Okuluna başvurular 25 Ağustos’ta sona eriyor. Program yapılan mülakatların ardından 23 Eylül’de başlayacak.

Mus’ab b. Umeyr Davetçi Okulu’nda 2012-2013 sezonunda uygulanan dersler:

Kuranı Kerim: Tashihi Huruf, Tecvid, Ezber-Tekrar Çalışması

İlmihal: İman, Mezhepler, ibadet, taharet, temizlik, namaz

Türkçe: Dilbilgisi, noktalama işaretleri, yazım kuralları, anlatım bozuklukları, cümlede anlam, sözcükte anlam, makale yazımı

Zaman Yönetimi: Zamanı verimli hale getirme, İslam Kültüründe zaman anlayışı, Batı Kültüründe zaman anlayışı, zaman tanzimi

İnsan ilişkileri – Beşeri münasebetler: Adabı muaşeret kuralları, İnsan ilişkilerindeki sorunlar, İnsan ilişkilerinde mutluluğun temel taşları, İnsan ilişkilerinde belirleyici unsurlar, tavır, kılık kıyafet, nezaket-nezahet

İletişim: İletim nedir, iletişimin unsurları, iletinin ve muhatabın özellikleri, niçin iletişim kurarız, ön yargı, sağlıklı bir iletişim için neler yapılmalı, savunma mekanizmaları, varlık-bilgi-değer, duygu ve düşünce, ihtiyaç ve ihtiyaç çeşitleri,

Siyer: Mekke ve Medine tarihi, Peygamberimizin ahlakı, İsra ve Miraç, Peygamberlik sürecinde Mekke ve Medine nasıldı, Peygamberimiz-Sahabeyi kiram ve diğerleri

Kuran Kültürü: Tevbe, Cihat, Mü’minler ve özellikleri, Selam, şehitlik, İtaat, Dua, İlim, Peygamberler, Evlilik ve namahremlik, kebair günahlar, Kuranın örnek gösterdiği dört şahsiyet, Karun kıssası, Müslüman’ın giyim tarzı konuları ile ilgili ayetlerin tahlili

Hitabet ve irşad: Tebliğ, irşad ve hitabet nedir, Hitabet çeşitleri, Konuşmayı etkili ve güçlü kılan unsurlar, etkili konuşma için neler yapmalıyız, konuşma yanlışlarımız,

Ölçülerimiz ve Dengelerimiz: Tavırlarımızda ölçü, prensiplerimiz ve bakış açılarımız, dünya ve ahiret dengesi, insanı küfre düşüren sözler, sıratımı müstakimden ayrılmamak için 3 esas

Bilgisayar pratiği: Word, Excel, Powerpoint Kullanımı, On parmak klavye kullanımı

Hadis uygulaması: Şerhleriyle hadis ezberi (Toplamda 120 hadis)

Pedagoji: Bağımlılık, Okul fobisi, Davranış bozukluklarındaki ölçütler, öğrenme, Kıskançlık, çocuk ve ergenlerde davranış bozuklukları, hipnoz, madde bağımlılıkları,

Gelişen Kişilik: Kişilik testi, Kişilik bozuklukları, zaman yönetimi, stres

Teşkilatçılık: Teşkilat nedir, cemaat olmak, Teşkilatlı olmanın kazanımları, Bir teşkilatçıda olması gereken vasıflar, Teşkilat Adamı Hasan El Benna

Pratik Hukuk: Hukuk nedir, Hukuk sistemleri, haklarımız, vakıf ve dernek, Yasa metinleri hiyerarşisi, çek, senet, tapu, intifa, ipotek, şerh

Tarih ve Medeniyet: Osmanlıda İslamcılık, Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesinin sebebi, Osmanlı Devletinde askeri teşkilat, Osmanlıda lonca sistemi, Tanzimat fermanı ve ıslahatlar,

Kaynak Kullanımı: Kitap alırken dikkat edilecek hususlar, not tutma teknikleri, alıntı, hızlı okuma yerine anlayarak okuma, İslam Dünyasında yapılan davet ile ilgili kitap çalışmaları

Dinimize hizmetin iç sorunları: Dinimizde kardeşlik ve cemaat algısı, Hizmette acelecilik yanlışı, şımarma belirtileri (kendini beğenme,gurur,kibir), bıkkınlı, suizan, israf, gösteriş, önde olma lider kalma hırsı.

Diksiyon: Gevşeme, Ses olayı, Solunum, Tonlama, söyleniş, boğumlanma, ulama, söz akımı, sesin bükümleri, Anlatımda doğallık, üslup ve açıklık…

Türk Toplum Psikolojisi: Yaşadığımız toplumdaki bireylerin hayat tarzları, öncelikleri, tutum ve davranışları, kültürleri, hayat beklentileri, yaşadıkları çevre, önyargıları…

Hitabet Uygulaması: Bu derste her salı günü Davetçiler kamera kaydı ile sunum çalışması yapmaktadırlar. Aşağıda bu çalışmalardan birkaç örnek verilmiştir.