Davetçi Okulu Fikir Misafirlerini Ağırlamaya Başladı

Sosyal Doku Derneği bünyesinde faaliyetlerine devam eden Musab Bin Umeyr Davetçi Okulu, 2012-2013 eğitim öğretim yılında da ülkemizin önde gelen ilim ve fikir adamlarını ağırlamaya devam ediyor. Koordinatörlüğünü psikolog Abdülbaki Kömür hocamızın yaptığı ‘Karakter Eğitimi’ seminerleri kapsamında, Araştırma Kültür Vakfı onursal Başkanı Abdullah Yıldız hocamız sezonun ilk konuğu oldu. ‘Namaz Bilinci’ konusu etrafında devam eden seminerde Abdullah Yıldız hocamız davetçilerle; namaz şuuru kazanma ve kazandırma, namaz eksenli yaşam tarzı, iman ve namaz vb. hususlarında bilgi paylaşımında bulundu.

İkinci hafta ise Araştırmacı Osman Sak Ağabeyimiz Daveçi Okulu’nun misafiri oldu. ‘’Ehli Sünnet Şuuru’’ başlığı altında yaptığı seminerde; hak-batıl kavgası, meşreplerin temel hakikatleri, Fırkayı Naciye, mezhepler ve mezhep farklılıkları konularında aktarımlarda bulunuldu. Günümüz İslam dünyasının içinde bulunduğu buhranların kaynağını teşkil eden meselelere dikkat çekilen seminerde; yoğun bir soru-cevap trafiği yaşandı…