Davetçi Okulu ‘Bilinç Serisi’ Seminerleri Devam Ediyor

Mus’ab bin Umeyr Davetçi Okulu Seçkin Misafirlerini Ağırlamaya Devam Ediyor…

Mus’ab bin Umeyr Davetçi Okulu, karakter eğitimi alanında ilim, fikir ve sanat dünyasının tanımış isimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Organizatörlüğünü Psikolog Abdülbaki Kömür’ün yaptığı programlarda, karakter eğitimine konu olan tutum ve davranışlar ele alınıyor. Bu sene bilinç serisinin işlendiği “Karakter Eğitimi” derslerine gelen son konuşmacılar ve konu başlıkları şu şekildedir:

Dr. Ömer Karaoğlu: “İlim, Bilim ve Âlimlik, Bilginlik” başlıklı derste; bilen, bilinen, bildiren, bildirilen ve özellikleri, ilim ve amel bağlantısı, vahiy, ilim ve hakikat üçgeni, ilmin insanı sorumlu kılması, ilmin yoldan çıkarıcı etkenleri, İlim ve âlim birlikteliği, modern bilimin parçalayıcı özelliği, haz-hız çağında taklit ve sürü psikolojisi ile devam eden olumsuz yaşam tarzı, ilmin ihlâs penceresinden yansıması…

Yrd. Doç Osman Aydınlı: “Gençlik Bilinci” başlıklı seminerde; gençlik isyan dönemi olarak algılanmamalı, aksiyon sahibi bir gençlik, Halka değil, Hakka inan bir gençlik, gençlik edilgen değil etken olmalıdır, gündemini hakkın programına göre ayarlamak, Kur’an ve sünnet eksenli yetişen gençlik, Peygamber Efendimiz ve Sahabenin hayatlarını düstur edinme, isabetli bir okuma yapmak, sağlam bir irade ve karakter sahibi olmak, iyi önderler ve rehberler edinmek iyi bir arkadaş edinmek, namaz, dua…

Hilal Tv Genel Yayın Yönetmeni Hakan Sarıhan: “Medya Bilinci” başlıklı etkinlikte Uluslar arası medyanın toplum üzerindeki etkileri, İslami medya kanalları, Müslümanların medyaya bakış açısı, Uluslar arası medyanın istedikleri algıyı oluşturmaları ve olumsuz yönlendirmesi, Medyanın %96 sının 6 yahudi şirketine ait olduğu ve olayları istedikleri açıdan göstermesi, sübliminal mesaj…

Edebiyatçı, şair Yusuf Dursun: “İslam’da Zarafet” başlıklı konuşmada; surat asmak yerine gülümseyebilmek, vücut dilinin nezaketle bağlantısı, Selamı yaymak, karşımızdaki insanı kendimize benzetmeye çalışmamak, Birbirimize sevdiğimizi söyleyebilmek, güzel ve kibar konuşmak, övgü ve yergi de aşırıya kaçmamak…

Ömer Döngeloğlu: “Ashabı Kiramı Anlamak” başlıklı derste; Asr-ı Saadet’ten manzaralar, Peygamber Efendimiz (s.a.v) , dört halife ve sahabeyi kiram nezdinde karakter tahlilleri , İdeal Müslüman örneklikleri,iman anlayışımız, akrabalık bağı, sahabeyi eleştirmenin sakıncaları, Peygamber efendimizin sav seçilmişliği, Sahabenin ekonomik, toplumsal, ailevi yaşantısı, varlık-yokluk imtihanı, sahabenin kardeşliği ve dürüstlüğü önemsemesi, Peygamberler haricinde kimsenin masum olmadığı…

Radyo 7 Genel Müdürü Ferman Karaçam : “Ümmet Bilinci” Konular: ümmet konusunun hayatiyeti, ümmet anlayışı ve tarifi, ben ve biz kavramları, ibadetlerin birleştiriciliği, biz olmak ve güç, ümmet bilinci ve hata ters orantısı

Dr. Ömer Karaoğlu: “İlim, Bilim ve Âlimlik, Bilginlik”