Hanımlar Bölümü 8.Sınıf SEÇ Yaz Çalışmaları Sona Erdi

 

Ümmete adanacak, kitlelerin üzerinde iz bırakacak maya gençler olarak yetişmenin “besmele”si olarak görülen Sosyal Etkinlik Çalışmalarının bu yılki yaz kampı nihayete erdi. Kamp için ön mülakatlar yapıldı, değerlendirmeler sonucu seçilen kardeşlerimizle iki haftalık program gerçekleştirildi. Kampımızda ana hedef umut aşılayabilmekti. İki hafta neticesinde ise bir yıllık “Proje” çalışmasına başlayacak olan kardeşlerimiz belirlenmiş oldu.

Her gün 11 ders saatinin dolu dolu geçirilmesinin yanı sıra oyuna, dinlenmeye, iç muhasebeye de vakit ayrılan programda minik yüreklerin temiz ve heyecanlı atışları net bir şekilde hissedildi. Çünkü gelişen teknoloji ve imkânlar doğrultusunda herkesin farklı şahsiyetleri örnek aldığı, rehber gördüğü bir zamanda onlar; Hasan el-Benna ile beraberliği, Zeyd bin Sabit’in örnekliğini, Nesibe ile arkadaşlığı, Sad bin Muaz’ın rehberliğini tercih ettiler. Bu tercihleri neticesinde de koca bir aile olarak Ümmet’i, kardeşliği, öğrendikçe nefes aldıklarını ve genç oldukları için bu kadar değerli olduklarını ilk defa hissettiklerini tertemiz yüreklerinden dökülen kelimelerle ifade ettiler.

Pek çok şeyi ilk defa öğrendikleri kardeşlik dolu ortamda “Oku ve Yüksel” emri gereği Kur’an öğrenip okumanın, Sünnet’i yaşama ve yaşatma adına “Hadis Ezberi” yapmanın, hakkıyla kulluk yapabilmek için “İbadetlerin Pusulası” olan ilmihali öğrenmenin, sonu cennet olmasını istediğimiz dünya hayatındaki yolculuğun rotasını “Rotamız Medine” ile Efendimiz’in hayatına çevirmenin, “Ahlakım Dinimdir Benim” diyerek asıl değerimizi fark etmenin hazzını yaşadılar.

Fark olma, farklarını hissettirme hedefiyle ayağa kalkmak için dualar ettiler. Öze dönüşlerinin ispatı olarak belli kelimeleri diriltmek için “Kelimeler Dünyası”na dalıp; “Yorum Saati”nde kavramlarımızın üzerinde düşünüp yorumlar yaptılar. “Dinle, Ders Al”da kendilerine rehberlik edecek esasları öğrendikleri dersleri izlediler. Okudular, yazdılar. “Tohum Saç” diyen Üstad Necip Fazıl’ın şiirini önce ezberlediler sonra idrak etmek için gayret gösterdiler. İskilipli Atıf Hoca’yı tanıyıp “Dava Adamı Olmayı”, Uhdut Ashabı ile Allah adına ayağa kalkan sihirbazın çırağıyla “Genç Olmayı” öğrendiler.

“Adın Umut Genç Olsun”, “Tesettür Nedir, Ne Değildir”, “Rabbin Seninle” ve “Okur musun?” seminerleri ile umutlarını perçinlediler.

Kardeşlerimizin kampı, “Kapanış Programı” ile nihayete erdi. Şimdi kamp neticesinde seçilen kardeşlerimiz için “Maya Genç” olma yolunda yeni bir yıl başlıyor. Bir yıllık çalışmada başlıca hedefimiz:

 • Kur’an ve Sünnet çerçevesinde oluşmuş bir karaktere sahip,
 • İlmi, birikimden ziyade pratiğe dökmek için alan,
 • Ahlakı, kültür değil imanının parçası,
 • Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tereddütsüz rehberi olarak bilen,
 • Yol göstericisi olan Kur’an’ı hayat kitabı bilip onu okumayı, ezberlemeyi, hayata geçirmeyi en büyük iş olarak gören,
 • Kadim tarihimizdeki örnek şahsiyetleri tanıyan ve onların bıraktığı iz doğrultusunda kendine yol çizen,
 • Ümmet’in her ferdini kardeşi olarak görebilen ve bu kardeşlik için gereken fedakârlığı yapmaya hazır olan,
 • Vaktini en büyük değeri bilen,
 • Temizliği imanının gereği gören,
 • Kabiliyetini kapasitesi oranında kulluk için kullanan,
 • Kendini ifade edebilen; dilini ve kalemini dinine hizmet için kullanması gerektiğini bilen “Bu Ümmet’in Adamları” olarak gördüğümüz şuurlu mü’min hanımefendiler yetiştirmektir.

Bu hedefimiz doğrultusunda; eğitim seminerleri, makale-yazı çalışmaları, kitap okumaları ve kritikleri bulunan ve isteyen kardeşlerimize lise eğitiminde yardımcı olunan bir yıllık çalışmada;

 1. Kur’an-ı Kerim: Kur’an-ı Kerim’in tecvidi, mahreciyle tertil üzere okunmasının yanında “on cüzün ezberi”,
 2. Tefsir: Kur’an lisanını tanıyıp Rabbimiz’in kullarına hitabını anlayabilmek gayesiyle 30.cüz ve 30.cüze ilaveten muhtelif surelerin tefsiri,
 3. Fıkıh: Öncelikli meselelere dair “İslam İlmihali” nin okutulması,
 4. Siyer: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını doğumundan irtihaline kadar öğrenerek mü’min kimliğimize yansıyan noktaların temel eserler üzerinden işlenmesi,
 5. Hadis: Sünnet’e bağlılığımızı ve asırlardır mü’minlerden mü’minlere aktarılmış hadis külliyatından bir parçayı özümsemek gayesiyle “Riyazü’s Salihin” Okumaları,
 6. Ahlak: “Ahlakı Kur’an olan” bir nesil hedefinin gerçekleştirilmesi için kaynak eserlerden ahlak esaslarının öğretilmesi temel dersler olarak yer almakta.

Yolları açık olsun…