Bir grup üniversiteli ve liseli kardeşimiz “Bu Ümmetin Üsameleri” kampında ÜSAMELEŞMEK adına bir araya geldiler. Yaz tatilinin tam ortasında ÜSAME’YE odaklanmaya çalıştılar.

Ağustos ayının hemen başında vakıf merkezimizde gerçekleşen kamplarımız boyunca güneşten önce ışıldayan arkadaşlarımız, Kuran-ı Kerim’den Furkan suresinin son on dört ayetini ezberlediler. Bu ayetlerde Rabbimizin “Rahmanın kulları” diyerek saydığı mümin özelliklerini ‘Üsame’leşme yolunda, hayatlarında tatbik etme arzusuyla öğrendiler. Bununla beraber Ashab-ı Kehf kalitesine talip olan gençler, Saray-Mağara-Arş güzergahını ezberledikleri Kehf suresinin ilk onbeş ayetinde gördüler.

Kuran-Kerim bizlere sunduğu kalite standartlarına talip ‘Üsame adayları’ Rabbimizin ayetlerinin ardından, Allah’ın diktiği fidanlardan olma heyecanını kamçılayan bazı hadis-i şerifleri de ezberlediler.

Üsame bin Zeyd’e odaklanılan ‘Üsamece Dersler’de de henüz onlu yaşlarında olan birinin nasıl ‘Hibbu Rasullah’ olduğunu konuşan arkadaşlarımız, “Üsame’nin örneği de  Ashab-ı Kehf idi. O’nun da önünde Kuran-ı Kerim ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardı bizim de öyle” diyerek Üsame bin Zeyd radıyallahuanhdan dersler çıkarmaya çalıştılar. Kamp sonrası değerlendirme yapan gençler “Benim de yaşıma, konumuma, hatalarıma, kaybettiğim zamanlarıma aldanmadan bir an evvel Rasulullah sallalahu aleyhi ve sellemin “Sevdiğim Adam” diyebileceği kaliteye gelmeye gayret etmem gerekir. Biz de Üsameleşme yoluna girdik” dediler. 

Çözümünde bazen bunaldığımız bazen çaresiz hissettiğimiz gerek ferdi gerek ümmet bazındaki problemlerimize sıkıntılarımıza mü’min gözüyle bakmayı, alternatif düşünce yolları açmayı hedefleyen HANİ DİN HEPİMİZİNDİ? kitabını da okuyan arkadaşlarımız, omuzlarımızda ağır bir yük olarak gördüğümüz dertlerimizin esasen bir kazanç kaynağı olarak önümüze konulduğunu gördüler. 

Kamp programımızın ana başlıklarından birisini de Abdulfettah Ebu Gudde hocamızın kaleminden İSLAM EDEBİNDEN DEMETLER kitabı oluşturuyordu. Adından da anlaşılacağı üzere arkadaşlarımız bu kitaptan, kapı çalmadan tutunda ebeveyn odasına girmedeki adaba, misafirlikten çarşı pazar düğün edeplerine kadar ayrıntılı bir şekilde İslam edebinden demetler öğrendiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle Ashab-ı Kiram’ın eğitim yöntemleriyle ‘İslam Edebini’ anlatan kitaptan bazı ayet ve hadisleri de ezberleyen kardeşlerimiz  evlerine döndüklerinde Medine rüzgarı estirmeye hevesli ve kararlı görünüyorlardı.