Vakfımızda Pazartesi, Perşembe günleri “Hür Yürekli Gençler” grubunda Tefsir, Hadis Usulü, kitap okumaları, hadis ezberi yapan bir grup ve Cumartesi, Pazar günleri fıkıh, Kur’an Arapçası ve kitap okumaları yapan başka bir grupla beraber 18-25 yaş arası 68 kardeşimizle 28.04.2016 tarihinde vakıf merkezimizde bir araya geldik. Kardeşliğimizi yeniden iliklerimize kadar hissetmek için düzenlediğimiz çay programımız saat 18.00’da başlayıp 21.00’da sona erdi.

Programımızda öncelikle Nureddin Yıldız Hocamız ile bir saatlik “21. Asrın Âsiyeliği” hedefi üzerinden hasbihal yapılırken farklı üniversite ve farklı çevrelerden aynı hedef üzere birleşmenin hazzı ve mutluluğu yaşandı. Hasbihalden önce ise kardeşlerimize “Tüm Zaman ve Mekânların Genci Kimdir?” adlı Hocamız’ın “Mağaradan Arş’a” derslerinden iktibasla hazırlanmış çalışmamızın dokümanı dağıtıldı.  Hasbihal esnasında Hocamız:

–          Âsiye Validemiz’in Rabbimiz tarafından Tahrim Suresi’nde bütün mü’minlere örnek gösterildiği,

–          Âsiye Validemiz’in bir hikâye gibi anlaşılmasının Rabbimiz’in muradını anlamamak olacağı,

–          Âsiyelik yolundaki en büyük engelin “kendimizi yetersiz görmemiz” olacağı üzerinde durdu.

Hocamız, hasbihalin ardından kardeşlerimize “Hür Yürekli Genç” kitabını imzaladı. Kitapların dağıtılmasının ardından Nureddin Yıldız Hocamız’ın “Hanım Kızlar! Zahide Olun!” isimli Düzce Mehmet Zahit Kevseri İ.H.L.’de yaptığı konferansı izlendi. Konferansın ardından samimi ve neşeli dakikaların yaşandığı çay ikramımıza geçildi.