Ümmet-i Muhammed olarak okumayı şeref bilen bir ümmetiz. Başta kâinat olmak üzere dünya ve ahiretimizi ıslah eden her şeyi okumayı cihat olarak kabul ederiz. Kur’an’ımızın ve Sünnet-i Seniyye’nin okuma ve ilim konusundaki teşviki ve mükâfatını bilmekteyiz.

Bu ümmetin kızları olarak “okuma ve okutma” şiarımızı yeniden diriltmek, Ümmetimizi ilk günlerindeki okuma odaklı hayatlarına döndürmek, dertlerimizden ilimle sıyrılmak ve şerefimizi ikrayla kazanmak gayesiyle ayda bir, bir saat bir araya gelerek kitap tahlil çalışması yapıyoruz.

Altı yıldır devam eden kitap tahlil çalışmamız bu yıl “Eğitim Birimimiz”in belirlediği sekiz kitapla başladı.

 • Ekim Ayı: Davet ve Davetçinin Problemleri- Prof. Dr. Fethi Yeken
 • Kasım Ayı: Ömer bin Abdülaziz- Prof. Dr. Ahmet Ağırakça
 • Aralık Ayı: Dünyanın En Mutlu Kadını- Âiz el-Karnî
 • Ocak Ayı: İmam-ı Rabbanî- Ebu’l Hasen en-Nedvî
 • Şubat Ayı: İslamî Yapılanmada Sîret ve Sünnet- Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
 • Mart Ayı: Bir Değirmendir Bu Dünya- Cahit Zarifoğlu
 • Nisan Ayı: Bize Ne Oldu?- Şule Yüksel Şenler

Üç eserin tahlili gerçekleştirildi. Bir kişinin öncülük ettiği tahliller, görsel materyallerle desteklendi. Eserlerin tahlilinde; genel olarak kapağı, baskısı, yazı stili değerlendirildi; yazar hayatına değinildi ve olumlu-olumsuz eleştiriler yapıldı. Üç kitabın tahlilinde öne çıkan başlıklar şu şekildeydi:

Davet ve Davetçinin Problemleri- Prof. Dr. Fethi Yeken

 • Davet nedir, davetçi kimdir
 • Peygamberlerin ortak davası ve karşılaştıkları muameleler
 • Davet için önce davetçi olmak ve davetçi yetiştirebilmek
 • Sorumluluklarımızın ve durduğumuz yerin farkında olabilmek
 • Davetçinin karşılaşması muhtemel sorunlar ve çözüm yolları
 • Davette Allah’la beraberliği hissedebilmek

Ömer ibn Abdülaziz- Prof. Dr. Ahmet Ağırakça

 • Hulefa-ı Raşidin Dönemi Özeti
 • Ashab-ı kiram hakkında konuşurken dikkat edilecek hususlar
 • Emevîler Dönemi
 • Ömer ibn Abdülaziz rahmetullahi aleyhin hayatı
 • Valiliği
 • Halifeliği
 • Ulemanın ilk müceddid olduğuna dair ittifakı
 • Siyasi çalışmaları, fıkıh sistemini oluşturmadaki katkıları
 • Ahlakı ve takvası
 • Vefatı

Dünyanın En Mutlu Kadını- Âiz el-Karnî

 • Bugün herkesin aradığı ama hissedemediği mutluluğu nasıl bulabiliriz?
 •  Kime ve neye göre mutluluk?
 • Mutluluğu konuşurken iki gerçek: Dünyadayız ve hayat okları üzerine gelen tek insan biz değiliz.
 • İmansız olmak beraberinde mutsuzluğu getiriyor.
 • Kadının mutlu olduğu bir toplumda mutluluk ve huzur olmaktadır.
 • Mutluluk ilkeleri; kadere iman, olumlu bakmak, nimete şükür vs.
 • Mutsuzluğa kapılmamızı sağlayan etkenler
 • Mutluluk anahtarları
 • Asıl mutluluk; mutluluğu imanda bulmak