“Yarınlar yorgun olanların değil rahatından vazgeçenlerin olacaktır.” diyor Şehid
İmam Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh. Yarınlar için umut, gaye, müjde taşıyan ve bu
azıklarla yola devam ettiğimiz çalışmalarımızda, 2017-2018 eğitim döneminin ilk yarısını
tamamlamak üzereyiz.
Dönemin özellikle son bir ayında hangi faaliyetlerin gerçekleştirildiğini hem dua
vesilesi olması hem de örneklik teşkil etmesi niyetiyle sizlerle paylaşıyoruz.
Arapça Grubu Çalışmamızda Hangi Aşamadayız?
Üç aydır yoğun bir tempoyla ‘Kur’an’ımızın ve Şerî kaynaklarımızın dilini öğrenmek’
hamlesiyle Arapça Eğitim Programı’na başlayan kardeşlerimiz, derslerine kaynak eserleri
okuyarak devam ediyorlar.
Programları haftanın altı günü, günlük on altı saati kapsıyor.
Eğitimin ikinci aşamasında okutulan bazı dersler;
– Avamil Dersleri
– Arapça Tecvid Öğrenimi
– Et-Tıbyan fi Adabi Hameleti’l Kur’an Okumaları
– Nahvu’l Vadıh kitabının okunması
– El-Ahlaku’l İslamiyye Okumaları
– Bulugu’l Meram Dersi
– Cümle Kurumu ve Tercüme Teknikleri
– Sarf dersi ALıştırmaları
– Eyyühe’l Veled Okumaları
– Hidaye Dersleri
– Nuru’l İzah Okumaları
– El-Veciz fi’s-Sünneti’n- Nebeviyye Okumaları
– Et-Tefsîru ve’l Beyân li Ahkâmi’l Kur’an Okumaları yer alıyor.
Program dâhilinde şu ana kadar iki kamp, iki kütüphane çalışması ve altı sınav yapıldı.
Eyyühe’l Veled İcazet Programı
26 Eylül tarihinde okunmaya başlanan Eyyehü’l Veled eserinin icazet programı 31
Aralık tarihinde yapıldı.
Eyyühe’l Veled isimli eser, İmam Gazali rahmetullahi aleyhin bir talebesinin:
“Üstadım, sizden ilimleri okudum, bir birikimin oldu, şimdi benim yarınım için bana bu
ilimlerden hangisinin faydalı olacağını, hangisinin kabrimi aydınlatacağını bana söyler
misiniz?” şeklindeki isteği üzerine “Ey Oğulcuğum!” nidasıyla yazmış olduğu nasihatleridir.

İmam Gazali rahmetullahi aleyh bu kitabı, vefatına yakın bir zamanda yazmış olduğundan
müellifin son nasihatlarını ihtiva etmemektedir ve dolayısıyla oldukça değerlidir.
Bir grup ilim taliplisi tarafından İmam Gazalî rahmetullahi aleyhin Eyyühe’l Veled isimli
eseri, bazı bölümler ezberlenerek bazıları üzerinde tefekkür edilerek dört aylık bir süreçte,
yirmi derste okundu. Eserin bitiminde “cahillik kadınların kaderi değildir” sloganını hayata
yansıtmak maksadıyla “Eyyühe’l Veled İcazet Programı” düzenlendi.
İcazet Programında;
Eyyühe’l Veled, İmam Gazali rahmetullahi aleyh ve icazet kelimelerinin anlaşılacağı bir
konuşma yapıldı. “Kardeşlerimiz, bu icazeti almakla bugün İmam Gazali rahmetullahi aleyhin
kızı olmuşlardır, icazet bu demektir, ilim soyu olarak İmam Gazali rahmetullahi aleyhi soy
edinmişlerdir.” cümleleriyle kaybettiğimiz bir değer olan icazet ve icazet merasimlerinin
mahiyeti ortaya konuldu.
Kardeşlerimize Süleymaniye Kütüphanesi’nden temin ederek çoğaltılan el yazması bir
Eyyühe’l Veled nüshası Emin Saraç Hocaefendi’ye imzalatılmış ve duası el yazısıyla
kaydedilmiş hâliyle hediye edildi. Bunun yanında vakfımız tarafından “Et-Tefsîru ve’l Beyân li
Ahkâmi’l Kur’an” isimli eser icazet alan talebelere verildi.
Bu Ümmetin Kızı Kitap Programı
17 Aralık-7 Ocak tarih aralığında okunan Bu Ümmetin Kızı kitabının buluşma günü
gerçekleştirildi.
Bu Ümmetin Kızı kitabı, yayınlandığı hafta Medyenli İki Kız Hanım Davetçi Okulu’nda
okunarak tahlil edildi. Bu tahlilin neticesinde hanımlar olarak daha geniş bir kitleyle eseri
okuyup tahlil etme arzusu doğdu. Bu arzu ve niyetin neticesinde “Bu Ümmetin Kızı
Kampanyası” 17 Aralık 2017’de başlatıldı.
Kampanya sosyal medya ve iletişim ağlarından duyuru