Davet ve Kardeşlik Vakfı’nın Ankara gönüllülerinden bir grup misafir, vakfımızda iki günlük seminer programına katıldılar.

Medrese ve üniversite öğrencilerinden oluşan grup, iki gün boyunca çeşitli seminer ve etkinliklere katıldı. Gençler günlük programa Kuran-ı Kerim tilaveti ve hadis ezberi ile başladılar.

Program Nureddin Yıldız Hocamız’ın Hadislerle Diriliş dersiyle devam etti. Tarih ilminin Müslüman için değerinin ve Müslüman tarihçilerin ehemmiyetinin anlatıldığı  derste tarih okuru olmanın önemini dinlediler. Hocamızın “Birbirimize Sigortalıyız” başlıklı haftanın hayat rehberi dersinin çekimine de katılan gençler, dersten sonra hocamızla hasbihal ederek sorular yönelttiler.

Programda Salih Eğridere hocamızın ‘’Şüpheler ve Şehvetler’’ başlıklı dersine katılan gençler. Müslüman bir gencin hayat sahasında karşısına çıkabilecek imtihanlara ve nefsin davetlerine karşı nasıl bir tavır takınılması gerektiğini tahlil ettiler.

Şeri İlimler talebeleriyle de ortaklaşa mütalaalarda bulunan gençler program süresince ezberledikleri  Hadis-i Şeriflerin şerhlerini genç hocalardan dinlediler.

Kamp süresince çeşitli okumalarda da bulunan gençler  “Halimiz İzahı” kitabının ‘’Eğitimi Rabbanileştirmek’’ bölümünü  tahlil ettiler.  Her müminin bir namzet olduğunu bilen kardeşlerimiz  “Davetçinin Vasıfları’’ adlı dersle birlikte örnek bir davetçi olmanın ilkelerini dinlediler.

Fahri Sevimli hocamızla gerçekleştirdikleri sohbet havasında geçen buluşmada da gençliğin problemlerine, sosyal hayatın disipline edilip düzene sokulmasına varıncaya kadar bir çok konudan uzun uzun söz edildi.

Talha Yiğit hocamızla da sohbet eden genç kardeşlerimiz Süleymaniye Camii ziyareti ile programlarını tamamladılar.