İmam Nevevi rahmetullahi aleyhle kıyamet günü beraber olma niyetiyle oluşturduğumuz Riyâzü’s Sâlihîn Platformu’nun öncelikli çalışması; evlerinden önce gönüllerini Riyâzü’s Sâlihîn’e açma niyetinde olan on iki hanımefendiyle “Riyâzü’s Sâlihîn Hoca Okulu”nun ilkini gerçekleştirmek oldu.

Silsile halinde devam edecek çalışmanın ana hedefi; Riyâzü’s Sâlihîn’i nesilden nesile, gönülden gönüle taşıyacak kültürleri, seviyeleri, yaşları birbirinden farklı olsa da amaçları aynı olan hanımefendileri hızlandırılmış bir eğitim programıyla Riyâzü’s Sâlihîn’i bulundukları bölgelerde okutabilecek ehliyete uygun hale getirebilmekti. Bu amaç doğrultusunda 5 günü kapsayan, 32 ders saatinden oluşan bir program gerçekleştirildi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle hemhal olmanın ve İmam Nevevi rahmetullahi aleyhin bereketinin her saatte hissedildiği programın katılım şartları aylar öncesinden konuşulmuş, programlaması ve ön hazırlıkları programı defalarca katlayacak bir zaman diliminde yapılmıştı. Evli bayanlarla gerçekleştirilen bu çalışmada amaç uğruna yapılan fedakârlığın sorumluluklardan ötürü kat ve kat fazla olduğu da müşahede edildi ve Rabbimiz’in de şahit olması için niyazda bulunuldu.

Çalışma kapsamında derse giren hocahanımlar dersine dair başlıkların bulunduğu bir dokümanı yapacakları çalışmalara rehberlik etmesi amacıyla katılımcılara takdim etti. Programın bir diğer farklı özelliği de İcazet Programı’ndan önce katılımcı hanımların “Hitabet Denemesi” başlığında hem ders pratiği yaptıkları hem de çalışmanın özünü ve kendilerine kalan kısımları paylaştıkları 15 dakikalık sunumlar yapmaları oldu.

Niyetlerin ve samimiyetin büyüklüğü vesilesiyle beklenenden yüksek bir verimin elde edildiği 21-25 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışma “İcazet Programı”yla sona erdi.

İki aşamada gerçekleştirilen “İcazet Programı”, katılımcıların programı hayatlarında nereye oturtacakları ve ne şekilde yola devam edecekleri konusunda önemli bir yere sahipti. Katılımcılar önce program sorumlusu Hafsa Bilgin’le bir saatlik değerlendirme ve istişare buluşması gerçekleştirdi. Ardından da hocalarımızın katılımıyla programın genel tanıtımı yapıldı ve Nureddin Hocamız’ın programın bitirişi niteliğindeki tavsiyeleri not edildi.

Hocamız, 750 yıl önce yazılmış bu eserin Cumhuriyet Dönemi’nde tercüme edilen ilk hadis kitabı olduğunu hatırlatarak konuşmasına başladı. Özellikle evli ve sorumlulukları fazla olan hanımların bu programı gerçekleştirmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Hocamız başlıca;

 • Kimse olmasa da Riyâzü’s Sâlihîn derslerinin meleklerle yapılması,
 • Tenezzülsüz bu yola çıkılması,
 • Ümmet-i Muhammed’den olmanın hadis dersi yapmak için yeterli olduğu,
 • Evli hanımların Riyâzü’s Sâlihîn okuma ve okutmalarını ailelerinde sorun oluşturmayacak şekilde gerçekleştirmeleri,
 • Riyâzü’s Sâlihîn kitabının eğitim kitabı olduğu ve önce nefsi eğittiği hususlarına değindi.

İmam Nevevi rahmetullahi aleyhin kendisinden şefaat isteyen bir zata: “Rabbim beni sırattan geçirirse niyazım Riyâzü’s Sâlihîn okuyanlara şefaat hakkını bana vermesidir” müjdesini paylaşarak Hocamız  “İmam Nevevi rahmetullahi aleyhlerle beraberlik” duasıyla sözlerini tamamladı.

Bir haftada gerçekleştirilen programda:

 • Sünnet’e dair ana çizgilerimizin belirlendiği ve “itisam” kavramının şiar edinilmeye çalışıldığı; Dinimizde Sünnet dersi,
 • Riyâzü’s Sâlihîn’de geçen genel fıkhî kavramlar, belli başlı fıkıh konuları, kullanılan ifadelerin hükmi karşılığının anlaşılması ve fıkhî bir bakış açısı oluşturulması amacıyla; Riyâzü’s Sâlihîn ve Fıkıh dersi,
 • “Muhaddis”in tanımı, muhaddis yetişmesi için gereken şartlar ve İmam Nevevi rahmetullahi aleyhin hayatının konuşulduğu; İmam Nevevi ve Muhaddisler sunumu,
 • Riyâz’a Mahsus Özel Kavramlar başlığında; müttefekun aleyh kavramından “sika” kelimesinin manasına kadar seçilmiş kavramlar,
 • Riyâzü’s Sâlihîn’in yazım aşaması, İmam Nevevi rahmetullahi aleyhin gözettiği prensipler, tercüme ve şerhleriyle tanıtımının yapıldığı Riyâzü’s Sâlihîn ve Çağın Riyâz İhtiyacı dersi,
 • Kur’an ve Sünnet rehberliğinde sahabe kavramının anlaşılıp günümüzde sahabe olma standartlarının konuşulduğu Hadislerde Ashabın Konumu sunumu,
 • Riyâzü’s Sâlihîn’deki hadis-i şeriflerin öncelikli sıralamasının yapıldığı; Gençler, Kadınlar ve Çocuklar İçin Riyâz Konuları,
 • Ahlakımızın genel temellerinin konuşulduğu ve Rabbimiz’e, kendimize, topluma ve yakın çevremize karşı ahlak başlıklarında hadis-i şeriflerin tasnif edildiği; Riyâzü’s Sâlihîn’de Ahlak sunumu,
 • Hadis okuma ve okutma adabının kazanılmaya çalışıldığı, hadis halkalarının tarihinin rıhle örnekleriyle anlatıldığı ve günümüzdeki Riyâz derslerinin genel prensiplerinden bahsedildiği Hadis Kültürü dersleri,
 • Duanın hayatımızdaki yeri, zikrin mahiyeti, istiğfar, salat, hamd kelimelerinin genel tanımının yapılıp Riyâzü’s Sâlihîn’deki dua ve zikir hadis-i şeriflerinin belirlendiği; Riyâzü’s Sâlihîn’de Dua ve Zikir dersleri,
 • İmanın kısımları, lailaheillallah kavramı başta olmak üzere akidemizle ilgili belli kavramlarla “iman etmiş olmaz” lafzı geçen hadis-i şeriflerin nasıl anlaşılması gerektiğinin idrak edildiği Riyâzü’s Sâlihîn ve Akide dersleri,
 • Ailenin dinimizdeki yeri, ailedeki bireylerin birbirlerine karşı görevleri ve akraba ilişkilerinin Riyâzü’s Sâlihîn’deki hadis-i şerifler üzerinden konuşulduğu; Riyâzü’s Sâlihîn’de Aile Örnekliliği dersi,
 • Riyâzü’s Sâlihîn dersi yapıldığında hanımların karşılaşabileceği Muhtemel Sorunlar ve Cevapları,
 • Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnekliğinde Hadis Dersinde Hitap ve Hatip sunumu,
 • Öğrenilen bilgilerin pratikteki karşılığının görüleceği Örnek Riyaz Dersi yapıldı.