Körfez ülkeleri ile Kuzey Irak ve Suriye’de uzun yıllar medrese ve üniversite hocalığı yapan Prof. Dr. Mustafa Müslim ile Suriye İslam Meclisi genel sekreterliği üyesi Prof. Dr. Hüseyin Abdulhadi,  Nureddin Yıldız hocamıza nezaket ve istişare ziyaretinde bulundular.

Müzakere edilen konu başlıkları:

– Medreselerin durumu, eğitimlerin çağdaş eğitim modeli ile bütünleştirilmesi ve dönüşmeden değişime açık olması,

– Doğu medreselerinde şafi mezhebi esas alınarak eğitim yapılırken, batı medreselerinde hanefi mezhebi esas alınarak medrese eğitiminin yapılıyor olması ve bu farklılığın zenginlik kabul edilerek medreseler arasından iletişim ve bütünlük sağlanması,

– İslam dünyasındaki tüm medreseler ve İslami eğitim veren kurumlarda mutlaka ‘karşılaştırmalı fıkıh’ eğitimlerine ağırlık verilmesi,

– Değişen çağa ve yeni yetişen neslin anlayış ufkuna göre iletişim ve davet dilinin kurgulanması ve çağın ruhunun yakalanmasının gerekliliği ve özellikle cihat mefhumunun yeni yetişen nesle en iyi şekilde aktarılması,

– Ümmete yol gösterecek alimlerin, birlik olmak ve siyasi ve sosyal olaylarda belirleyici olma fonksiyonlarının her zaman etkin ve aktif olması gerektiği,

– İslam’ın değişmez hükümlerinde (sâbiteler) içtihat olamayacağı, ama bunların dışında kalan hususlarda ehil alimler tarafından içtihat kapısının her daim açık tutulmasının gerekliliği,

– Duygusal marjinalleşmenin İslam dünyasında yaygınlık kazanmasının tehlikesi ve mutedil ehli sünnet düşüncenin muhafaza edilmesinin gerekliliği ve özellikle orta doğu coğrafyası için bu hususun hayati önem arz ettiği,

– Modern akademisyenler tarafından DAİŞ fitnesinin Sünnet-i Nebi ve hak mezheplere fatura edilmesinin projenin bir tarafı, bölgede şiddetle desteklenen şia ve pers yayılmacılığının projenin diğer tarafı olduğu gerçekliği üzerinde müzakereler..

– Hilafetin düşmesinden sende batıdaki fikir akımlarının etkisiyle kavmiyetçilik fitnesinin körüklendiği ve 21. yüzyılda batılı devletler kendi aralarında sınırlarını kaldırırken, İslam topraklarının kavmiyetçilik fitnesi ile her geçen gün daha çok bölünmeye çalışıldığı üzerine müzakereler,

– Emperyal güçlerin, İslam dünyasını içerden karıştırmak adına ‘truva atları’ kullandığı, tarih boyunca tekerrür ettiği gibi İslam’ı İslam ile vurmayı politika haline getirdikleri,

– İlim sahibi olmadan fikir sahibi olan İslami hareketlerin bedelini en ağır şekilde müslümanların ödediği,

– Yine tarih boyunca kâfirle uğraşmak yerine Müslümanların gücünü zayıflatmak için emperyalist güçlerin maşası olan, kin ve nefret ruhuyla hareket eden takiyyeci anlayışın adeta bir koç başı gibi emperyal güçler tarafından el altından desteklendiği,

– Silah yönünden zayıf olsak da fikir ve inanç yönünden her geçen gün daha da güçlenmekte olduğumuz hususunda müzakereler..

 

Gaziantep’te Uluslararası Afrika Üniversitesi ile ön protokol imzalayarak Zehra Üniversitesi’ni açan Prof. Dr. Mustafa Müslim, açtıkları Zehra Üniversitesi hakkında bilgi verdiği ziyarette, Nureddin Yıldız hocamız ile müfredat ve eğitim sistemi üzerinde müzakerelerde bulundu ve kendisine istişare heyeti üyeliği teklif etti.”Ümmet adına yapılacak her çalışmada 24 saat göreve hazır olduğunu” belirten Nureddin Yıldız hocamız bu teklifi kabul ettiğini belirtti ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

 

1990’lı yıllarda Irak’ın Kürt bölgesinde bir üniversite kuran ve binlerce talebe yetiştiren Tefsir Prof. Dr. Mustafa Müslim, ABD’nin Irak’ı işgalinden sonra Suriye’ye geçti. Burada İbn-i Haldun Üniversitesi’ni kuran Mustafa Muslim, Suriye’de savaş çıkması üzerine Türkiye’ye yerleşti. Şu anda Suriyeli mültecilere yönelik kısa ve uzun vadeli ilim ve meslek kazandırma çalışmaları yapıyor.