İlahiyat Fakültesinde okuyan bir grup kardeşimizle yapılan üç haftalık hızlandırılmış eğitim programı nihayete erdi. Temelini Fetih Suresi Tefsiri ve Hanımlara Özel İlmihal derslerinin oluşturduğu program günlük 12 saatlik çalışma takviminden oluşuyordu.

Bir yıldır ilahiyat öğrencilerine özel olarak düzenlediğimiz çalışmalarımıza devam eden katılımcı kardeşlerimiz, bu eğitim programıyla da “konuşan, yazan ve okuyan mü’min hanım” portresi için genel taktikleri aldılar. Bu hedef doğrultusunda dört akademik makale okunarak değerlendirmesi yapıldı; Abdulfettah Ebu Gudde rahmetullahi aleyhin ”İlim Yolunda” eseri okundu ve İmam Gazali rahmetullahi aleyhin genel bakış açısını idrak etmek adına “İmam Gazali’nin Hayatı, Dilin Afetleri, Kalbin Halleri, İlim Anlayışı, Arkadaşlık ve Dostluk” başlıklarıyla 1 saatlik sunumlar yapıldı.

Güne hatim saatiyle başlandı ve Kur’an’ın bereketiyle yol almaya gayret edildi. Hatim saatinin ardından “Kıraat Dersi” ile tashih-i huruf ve belli surelerin talimi yapıldı. Fetih Suresi’nin tefsiri ilmek ilmek işlenirken surenin ezberi de zihinlere ve gönüllere kaydedildi.

Hanımlara Özel İlmihal dersiyle de hayız, nifas, istihaze vb. kadınlara mahsus ifrazatların genel hükümleri öğrenildi ve hanımların fıkhen öncelikli meseleleri de gündeme taşınmış oldu. İmam Nevevi rahmetullahi aleyhin “Et-Tıbyan fi Adabi Hameleti’l Kur’an” isimli eseri Arapçası üzerinden özetlendi; “Ey Oğul!” isimli dersle İmam Gazali rahmetullahi aleyhin ilim talebelerine tavsiyeleri ilim yolunda rehber edildi. “Fadlu Ayete’l Kürsi ve Tefsiruha” isimli eser Arapçasından okundu.

Hanımlara İnciler” dersinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri ezberlenerek kıyamet günü yüzleri gülenlerden olmak için niyazda bulunuldu. “Medine Raporu” başlığıyla Siret-i Nebi bilgisine dair temel esaslar ve Mekke-Medine döneminin temel özellikleri konuşuldu. “Hani Din Hepimizindi” dersleriyle davetçi kimliğimizin şiarları, “Âlâmu’n-Nubelâ” başlığıyla ise selefimizden iki örnek şahsiyet işlendi.

Hitabet” başlığıyla genel hitabet taktikleri verilirken, “Örnek Hadis Okumaları” dersiyle de hadis dersi yapılırken dikkat edilecek hususlar ve bir hadis dersinin nasıl hazırlanacağına dair pratik bilgiler görülmüş oldu.

Çalışma kapsamında ders programına ek olarak Türkçe bir eserin bir bölümü okunarak dili, anlaşılırlığı, konuların işlenimi gibi kriterlerde değerlendirmesi yapıldı.

Üç haftalık eğitim programı gelecek senenin planlaması yapılarak nihayete erdi.