Başakşehir 1. Etap’ta 10 yıl önce Salih Eğridere hocamızın anlatımıyla başlayan Riyazussalihin Hadis dersleri 10. Yılında, bindokuzyüzüncü hadisin okunmasıyla tamamlandı.

Nureddin Yıldız hocamızın 2007 yılında, evlerde hadis okunmasını yaygınlaştırmak amacıyla başlatılmasını teşvik ettiği Riyazussalihin derslerinden biri olan Başakşehir 1. Etap’taki Riyazussalihin hadis dersi yaz aylarında ara verilerek 10 yıl  boyunca kesintisiz devam etti.

Salih Eğridere hocamızın anlatımıyla 1900 Hadisi Şerifin okunduğu derslere yeni bir hadis kitabıyla, İmam Nesai nin İşretun Nisa kitabıyla devam edilecek.

Bereket vesilemiz Hadis-i Şeriflerin hayatımızda daha çok yön gösterici olması dileklerimizle, hocalarımızı ve derslere katılan kardeşlerimizi tebrik ediyoruz.