2013 yılı sonunda Şehzade[başı] Camii’nde başlayan 2015 başına kadar kırk ders içeren Şehzadebaşı Sohbetleri, yol yarısında Ankara’da Hacı Bayram Camii’nin de haftada bir gün eklenmesiyle çift koldan ilerleyen manevî havası kuvvetli bir buluşmaya dönüşmüştü.

Elde olan ancak talihsizce sebeplerden bu sohbetlere ara verildiğinde, geriye video karelerinde olduğu kadar kitaplarda da gücünü hissettirecek bir birikim ve bakış açısını yansıtan sözler kalmıştı.

Birçok isimsiz kahramanın müşterek gayret ve samimiyetiyle sohbetler video kayıtlarından deşifre edildi, cami cemaatine her hafta kitapçık olarak dağıtıldı. Ancak ziyadesiyle rağbet gören bu satırları tek kitap hâlinde toparlayıp gözden geçirerek basmak yayınevimize nasip oldu.

Tahlil Yayınları olarak Şehzadebaşı ve Hacı Bayram sohbetlerini birer cilt hâlinde, Nureddin Yıldız hocanın konuşmalarının eksiksiz dökümü tahlil yayınlarından yayımlandı.

http://www.tahlilyayinlari.com/haci-bayram-sohbetleri-nureddin-yildiz-p95.html

http://www.tahlilyayinlari.com/sehzadebasi-sohbetleri-nureddin-yildiz-p93.html