Adem aleyhisselam’dan beri şeytan ve avanesi, insanlığa karşı cürüm işlemeye devam etmektedir. 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen menfur terör saldırısı da, kandan beslenen şeytan ve uşaklarının yeni bir cürmüdür.
Allah celle celalühü’nün izin ve inayetiyle bu millet bu ümmet, şeytanın her yeni hamlesine karşı daha büyük bir şuur ve dirayetle cevap verecek ve bütün insanlığın kurtuluşu yolunda adım adım ilerleyecektir.Mâide sûresi 33. âyet insanlığın önünde ışık olsun. Milletimizin ve ümmetimizin başı sağolsun.

“Sakın zalimlerin yaptıklarından Allah’ı habersiz sanma!”

Mâide sûresinin 33. âyeti önümüzdeki ışık olsun