Sosyal Doku Vakfı olarak her yıl mutat olarak düzenlediğimiz Medyenli İki Kız Hanım Davetçi Okulumuzun Avrupa bölümü programı geçtiğimiz hafta sona erdi.
Ümmetimizin ihtiyaçlarına dünya çapında çare olabilmek adına, vakfımızın hanımlar bölümünde gerçekleştirdiğimiz davetçi okulumuz bu sene; Almanya, Danimarka, Hollanda gibi farklı ülkelerden katılan yirmi altı kardeşimizin katılımıyla bir ay sürdü.
Dört haftalık maratonun öncesinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda; çalışmanın daha bereketli geçmesi adına bilinmesi gereken hususlar ve uygulanacak program açıklandı.
Yirmiden fazla alanda ders gören kardeşlerimizin; bir aylık süre zarfında surelerin talimleriyle beraber tekrar edilmesinden bir mü’min genç kızın bilmesi gerektiği kadar hadis bilgisinin, Kur’an ve Sünnet’in mü’minlere emanet edilme şuurunun verildiği “Hadis Bilgisi” dersine kadar; genel hatlarıyla siyer bilgisinin verildiği Siyer-i Nebi dersinden davetçi olma yolunda bize önderlik yapan şahsiyetlerin tanıtıldığı “İzinden Gittiklerimiz” dersine kadar her konuda belirli bir şuur kazanmasına gayret gösterildi.
Aynı zamanda İlim Yolunda dersleriyle beraber “İkra Ümmeti” olmanın ağırlığı, ilmin mahiyeti ve aslında ne olduğu, ilim öğrenmenin hükmü anlatılırken “Ahir Zamanda Sahabe Olmak” dersleriyle sahabelik kıvamı, “Modern Çağda Olaylara Bakış” dersleriyle de kulluğumuzun şekil aldığı esaslar üzerinden mü’min bireylerin fikir ve gönül dünyası tanıtıldı.
Ümmetin dertleriyle dertlenme, büyük düşüme, ahlakın üzerinden izlendiği bir mü’min genç kız olma gibi her alanı doldurmaya çalıştığımız programımızda aynı zamanda temel fıkıh kaideleri de kardeşlerimize verildi. Ayrıca “davetçi” olmak için vakfımıza gelen kardeşlerimizle uygulamalı olarak hitap pratiği, davetin gerekliliği üzerinden “Hitabet ve Uygulama” dersleri gerçekleştirildi. Program boyunca Hocamızın belirli dersleri kardeşlerimize izletildi ve ayrı ayrı tahlilleri de yapıldı.
Akşam saatlerinde Hocamızın “Arşın Gölgesindeki Genç” kitabı okunurken her bir kardeşimiz on hadis ezberledi.
Bir ay kadar kısa olsa bile dolu dolu geçen, Allah’a adanmış günlerin yaşandığı davetçi okulumuz bereketinin asırlarca sürmesi duasıyla nihayete erdi.

Hollanda’dan Gelen Genç Hanımlarla Bir Hafta Beraberdik…
Vakfımızı arayarak kamp talebinde bulunan kardeşlerimizden oluşan yirmi beş kişilik bir grupla geçtiğimiz ay bir haftalık bir kamp gerçekleştirdik.
Bir hafta süren ama dolu dolu geçen programımızda kardeşlerimize, ihtiyaç duyabilecekleri her konuda yardımcı olmaya, oluşan her boşluğu doldurmaya çalıştık.
Sahabenin Ümmeti Muhammed için yeri, ilmin önemi, kadın olarak yapabileceklerimizin büyüklüğü, Allah’a olan itimadımızın gerçekliği üzerinde sıkça durduğumuz bir haftada kardeşlerimiz, hayatlarında büyük dönüşümlere sebep olabilecek gerçeklerle karşılaştıklarını da bizlerle paylaştılar ve aynı zamanda Hocamız ile de hasbihal etme imkânı buldular.
Her akşam Hocamızın “Hanımlara İnciler” kitabını birlikte okuyarak tahlilini yapan kardeşlerimiz, aynı kitaptan üç hadis-i şerifi de ezberlediler.
Bir hafta boyunca bereketin doruklarda yaşandığı bu programın neticesinde yapılan değerlendirme toplantısıyla beraber kampımız nihayete erdi.