Son günlerde Nureddin Yıldız hocamız üzerinden dinimiz ve ülkemizin din adamları ile ilgili olumsuz ön yargı oluşturma gayretleri ve hocamızın Sinop konferansının iptali üzerine basın açıklamamız.


BASIN AÇIKLAMASI

Kıymetli Basın Mensupları basın açıklamamıza hoş geldiniz. Son günlerde gelişen olaylar üzerine bu basın açıklamasını yapma zarureti hasıl olmuştur.

Sözlerime başlamadan önce bu sabaha karşı hain terör saldırısı sonucu şehit olan şehitlerimize Rabbimden rahmet, yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Kıymetli Basın Mensupları,

Esas dertleri,  dindar nesil yetiştirilmemesi ve dini konuların orta yerde konuşulmaması olan bir kısım din muhalifi çevreler, Nureddin YILDIZ hocamız üzerinden dinimize olan bütün kinlerini kusmaktadırlar. Hocamıza siyasi bir kimlik vermeye çalışıp, hocamız üzerinden siyasi kavga oluşturmak istemektedirler. Siyasi söylemlerini topluma kabul ettiremeyen ve milletimizin teveccühünü kazanamayan bu çevreler, ahlaki ve dini değerlerimize açıktan saldırmaya cesaret edemedikleri için din adamlarımıza ve toplumun ahlaki çöküş yaşamaması için gayret sarf edenlere saldırmakta, bunu da akıl ve iz’an eksikliği sebebiyle ahlaki bir mücadele gibi göstermektedirler.

Bu çevreler, Nureddin YILDIZ hocamızın konuşmalarındaki belirli bölümleri anlatımı değiştirecek şekilde kesip birleştirerek yayınlamak suretiyle Hocamızın anlatımını çarpıtmaya çalışmakta, kendi yalanlarını dayanak gösterip topluma  hocamızı çocuk ve kadın istismarcısı olarak göstermeyi hedeflemekte ve dolayısıyla aslında dinimiz ve din adamlarımız ile ilgili olumsuz önyargı oluşturma gayretini sürdürmektedirler.

Hocamız hakkında bugüne kadar bahsi geçen hususlarda hiçbir dava açılmamıştır. Gayriahlaki olarak gördüğümüz, araştırmadan, aslını öğrenmeden çamur atma gayretli suç duyurularının tamamı, TAKİPSİZLİK KARARI verilerek yargı tarafından reddedilmiş olup, bu hususta Hocamızı itham eder şekilde yapılan yayınlar açıkça iftira ve hakaret kategorisinde ele alınmalıdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir takım amacı malum medya çevrelerinde ve internet sitelerinde ısrarla paylaşılmaya devam edilen konuşma metinlerini bütün olarak incelemiş ve kesinleşmiş olan takipsizlik kararında bu hususu açıkça belirtmiştir. Hocamız hakkında verilen kararın sonuç kısmı şu şekildedir;

“mal uğruna, cinsellik uğruna çocukların heder edilmemesi için küçük yaşta evliliğin önüne geçilmesi gerektiğini belirttiği anlaşılmıştır. Bu sebeple anlatılan hususların öncelikle şikayette belirtildiği şekilde bir anlatımdan çok bu tür erken evliliklerin yapılmasına karşı bir tavırla anlatıldığı, konuşmada başlangıçtan itibaren zaten bu düşüncenin savunulmadığı anlaşılmıştır. Buna göre, iddia edildiği şekilde şüphelinin şikayete konu küçük yaştaki evlilikleri savunmaktan ziyade, gerçekte konuşmasının bunu eleştirmeye yönelik olduğu anlaşıldığından Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına …karar verilmiştir”

bu takipsizlik kararı ile Hocamızın, malum çevrelerin  iddialarının aksine, çocuk ve kadın istismarının engellenmesine yönelik konuşmalar yaptığı yargı kararıyla sabit olmuştur.

Hocamız, dini değerlerin toplumda üstün tutulması, ahlaki sıkıntılardan kurtulmak, gerek millet ve gerekse tüm Müslümanlar olarak huzuru yakalamak için aileye sahip çıkmamızı, yıkıcı etkilerden uzak tutacak tedbirleri almamızı salık vermekte, aile hayatının sağlıklı kurulması ve devamı için eşlere tavsiye mahiyetinde birçok kitap neşretmiş bulunmaktadır.

İddiamız, Hocamız aleyhine kampanya yapar mahiyette saldırıyı sürdürenlerin  tavırlarını bir daha vicdanlarını harekete geçirip gözden geçirmeleri ve Hocamızın sohbetlerini baştan sona samimi duygularla dinlemeleri halinde, yaptıklarından pişman olacaklarıdır.

Bilinmesinde fayda vardır ki, bu türden seviyesiz, ahlakdışı karalama ve yıpratma kampanyalarına, hak mücadelesi veren pek çok din kardeşimiz geçmişte ve günümüzde maruz kalmış ve fakat çıktıkları bu hak yolunda biran olsun duraksamaksızın yollarına devam etmişlerdir. Bu saldırılar ilk defa hocamıza yapılıyor değildir.

Bu neviden yürütülen kampanyalar, hizmet arzumuzu arttırmaktadır. Nureddin YILDIZ hocamızın da, hak yolundaki yürüyüşünde bir an dahi duraksamayacağına, iyiliği emredip kötülükleri men etmek için artan azimle mücadele edeceğine bizler şahidiz. Unutulmamalıdır ki, amacımız insanları memnun etmek değil, Rabbimizi razı etmektir.

Bizleri üzen, eşit ve tarafsız davranmakla mükellef olan bir kısım mülki amirin, tamamen hukuka uygun olarak organize edilen konferansları, güvenlik gerekçesiyle iptal etmeleridir. Mülki amirler, provokasyon yapan, konferansların tertip edileceği salonları basarak içeriye insanların girmesine engel olan ve kameralar önünde alenen küfür ve hakaret ederek slogan atan bir kısım marjinal gruplarla ilgili yasal işlem yapmak yerine, tüm bu olayların mağduru olan Nureddin YIDLIZ hocamızın şehre girişini güvenlik güçleri ordusu ile engellemişler ve bu suretle görevlerini alenen ihmal etmişlerdir. Unutulmamalıdır ki;

Dinin emir ve yasaklarını anlatıp, tutulması gereken yolu tarif etmeye çalışan tüm ilim sahipleri, maalesef birilerini rahatsız etmektedir. Bu kesimlerin rahatsız olduklarında yapmaları gereken saldırmak değil, ellerini başlarının arasına alıp, nerede durduklarını ve kiminle, neden mücadele ettiklerini, aslında yanında olmaları gereken insanların karşısında olmaları için nasıl bir aldanmaya maruz kaldıklarını çözmektir.

Nureddin YILDIZ hocamız ile ilgili tek elden çıktığı anlaşılan aleyhe söylemlerin ve hakkında yürütülen iftira kampanyasının bugüne kadar farkındaydık. Sessizliğimiz hakaretleri kabullendiğimizden değil, dinimizin bize verdiği edeptendir.

Ancak unutulmamalıdır ki; Milli şairimiz Akif’in de söylediği üzere,

“ Yumuşak baslı isem, kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum”.

Hiç kimse, bundan sonraki süreçte, pervasız bir şekilde hocamıza saldırma cüreti içinde olmamalıdır. Yapılacak olan tüm çirkin saldırılar hakkında tüm yasal yolları kullanacağımızı ve faillerin cezalandırılmasının takipçisi olacağımızı açıkça beyan ediyoruz. Hocamızın sevenlerine de açıkça mesajımız şudur : Endişeniz olmasın… Hocamız yalnız değildir.

Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.

Sosyal Doku Vakfı Adına

Yönetim Kurulu Başkanı Salih Beşir