Vakfımız hanımlar bölümü çalışmalarında Âsiyelik Medresesi’nde “hâl olması için önce ilim” şuuruyla yol alan kardeşlerimiz, eğitim maratonlarına bir haftalık kitap okuma kampıyla hız kazandırdılar. Bir hafta boyunca Nisa Suresi ezberi ve Nisa Suresi tefsirine ara vermeyen kardeşlerimiz önce iki günde Abdulfettah Ebu Gudde Hocamız’ın “İlim Yolunda” adlı eserini ardından da dört günde Nureddin Yıldız Hocamız’ın “Dinimize Hizmetin İç Sorunları” kitabını okudular.

“İkra Ümmeti” olmanın gururunu hissetmek isteğiyle yola çıkan kardeşlerimiz iki kitapta da derin bir nefis muhasebesi yaptılar. Heyecanın, mutluluğun, gözyaşının bir arada yaşandığı iki eserde de Ümmeti Muhammed olmanın ve Selefi Salihin’in peşinden gitmenin derin hazzını yaşadılar. Kitap okuma kültürleri açısından da çok önemli notlar ve dersler çıkardıkları haftada “kitap okuyabilme” dolayısıyla “kâinatı okuyabilme” tadının damaklarında kaldığını hissettiler.

“İlim Yolunda” eseriyle kolay olmayan ama aynı zamanda örneksiz de olmayan bir davanın peşinden gittiklerini anlayıp hedeflerini netleştirdiler. Ve sık sık Seyyid Kutup rahmetullahi aleyhin “Fedakârlıklarının hesabını yapanlar bu davaya hizmet edemezler.” sözüyle Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhin “Sen ilme küllünü vermezsen o sana bir cüzünü bile vermez.” sözünü örnekler üzerinden müşahede ettiler.

“Dinimize Hizmetin İç Sorunları” kitabıyla da “mü’minlik, insanlık ve cemaat olma” üçlü sacayağının Ümmet olarak tek ses ve tek vücut olmak için ne kadar önemli bir yerde durduğunu fakat bu üçlüden doğması muhtemel ve normal olan “iç sorunları”n da var olduğunu ayet ve hadisler rehberliğinde idrak ettiler.

“İlim Yolunda” adlı eserin değerlendirmesinde kelimelerin kifayetsiz kaldığını fark eden kardeşlerimiz yarım sayfalık notlarla hissiyatlarını kayıt altına alırken “Dinimize Hizmetin İç Sorunları” kitabı üzerinden de hayat boyu şiarları hâline getirecekleri bir makalenin yazımı için işe koyuldular.