Üniversiteliler için Mümin Hayat programının bir parçası olarak icra edilen kamp programlarında gençler iki gün boyunca seminerlere katılma, kardeşlik ortamında mümince hayata dair birikimlerini artırma fırsatı buluyorlar.

Ankara Üniversitesinden gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen bu kamp programında da genç kardeşlerimiz, Kur’an-ı Kerim’le başladıkları programlarını Nureddin Yıldız hocamızla gerçekleştirdikleri sohbet ve değerlendirme ile tamamladılar.

Kur’an-ı Kerim’le başlayan programda ilk dersin ardından Efendimiz (Aleyhisselatu vesselam)’in bir hadisi Arapça metniyle ezberlendi.

Hadislerle Diriliş dersinde Tarihimizin Tarihi ve Hayat rehberi dersinde İnternet Fıkhı derslerini Nureddin Yıldız hocamızdan dinleyen genç kardeşlerimiz ayrıca şu seminerlere katıldılar.

 

Salih Eğridere hocamızdan “Şüpheler ve Şehvetler“  konulu dersine katılarak bir Mümin gencin hayat süresince karşısına çıkabilecek imtihanlara karşı ne yapması gerektiği hakkında bilgilenmiş oldular.

Talha Yiğit hocamızla Müslüman bir hukukçunun uyması gereken kriterleri soru-cevap şeklinde incelediler.

Fatih Akmanşen hocamızla ezberlenen hadislerin tahlilini yaptılar.

 

Kamp boyunca kampın an gündemi olan “Gemiye Dönüyoruz” dersinin kitapçığı okundu ve  bölüm bölüm farklı hocalarla tahlil edildi.

 

“Ümmetimizin Kurtuluş Çaresi Olarak Gemimiz ve Yolcuları” isimli ilk bölümü tahlil eden kardeşlerimiz, bugün adeta vahşetin mümessili haline gelmiş insanoğlunun içinde Ümmet-i Muhammed’in, Nuh aleyhisselam’ın gemisi olduğunu; o geminin mürettebatı, kaptanı olduğunu; Son “Allah!” diyen mücahide kadar da bu hakikatin böyle olduğunu konuştular.

Tahlilin devamında, gerek 1. Bölümün tahlili gerekse gelecek diğer bölümlerin tahlilinde konuşulacak başlıkları

Başımıza gelenin adı nedir? Gariplik!·

Gemi neden terk edildi? Bu bir fitneydi (imtihan)!·

Gemiye dönüş projesi ne olacak? Cihat!·

olarak belirledikten sonra ilk bölümün konusu olan “Gariplik”i tahlil ettiler. Bu garipliğin hep devam etmeyeceğini; takriben yüz yıllık döngülerle kimi zaman mutluluk kimi zaman gariplik yaşanacağını ve yaşadığımız bu dönemde tıpkı dünyanın dönüşünde oluşan gece ve gündüz ortamı gibi bizim de geçici bir süreliğine karanlıkta olduğumuzu ve Allah’ın izniyle aydınlığın/Nur’un geleceğini konuştular; umut tazelediler. Yaşanan gariplik sürecinde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in tarif ettiği/müjdelediği “garip”in, insanlar bozulduğu zaman onları düzeltmeye/ıslah etmeye çalışanlar olduğunu; terk edilmiş sünneti ihya etmeye çalışan kişi olduğunu konuştular.

Tahlilin “Gemiden Ayrılma Nedenlerimiz: Fitneler” isimli ikinci kısmında, Allah Teâlâ’nın, bizden önceki bütün kavimleri nasıl imtihan ettiyse bizi de mutlaka imtihan edecek olduğunu konuştular. Müminin “fitne tanıma/korunma kültürü” olmasının elzem olduğunu; bu başlık altında da fitne çeşitlerini ve bu fitneleri doğuran etkenleri konuşup tedbirlerimizi ve yapacaklarımızı/yapabileceklerimizi konuştular.

Tespitler, Önlemler, Çareler isimli üçüncü kısmında fitnelere düşmemizde rol oynayan etkenleri dış etkenler ve iç etkenler olarak ikiye ayırdıktan sonra sırasıyla, dış etkenleri ve iç etkenleri konuşan kardeşlerimiz, özel olarak en büyük dış etken şytanı ve onun bataklığa çeken aşamalı projelerini, bu projelere karşı mü’min duruşumuzu da konuştular.

Tahlilde, her zorluğa karşı, sayımızın azlığına bakmadan İbrahim aleyhisselamın tek başına ümmet olduğunu örnek edinip, kimse yoksa ben varım bilinciyle öne atılan neferler olmanın yollarından bahsedildi.

Gemiye Dönüyoruz ders tahlillerinin sonuncusunda cihadın sadece harp demek olmadığını, harbin, cihadın sadece bir bölümü oluğunu ve nihayetinde Cihadın, hayatın bütününü kuşatan bir “hayatı Allah’a teslim etme” mücadelesi olduğunu konuştular.

Cihadın ancak Allah’ın yardımıyla bir zafere ulaşacağını, Allah’ın yardımı için de Allah yolunda yaptığımız işi en iyi şekilde yapmamız gerektiğini konuştular.

Ve son olarak da Gemiye Dönme Kalitesi’ne nasıl ulaşacağımızı konuştuğumuz, Cihat yolunda bize düşenleri 16 madde halinde tanıyıp anlamaya, pratiğe dökmeye niyetlenen kardeşlerimiz, yılmadan cihada nasıl devam edeceklerini de konuştuktan sonra Gemiye Dönüyoruz tahlil oturumlarını, ‘öğrendiklerini yaşamak ve yaşatmak’ üzere hitama erdirdiler.

Gün sonlarını muhabbet ve ikramlar geçiren genç kardeşlerimiz sabah namazını Süleymaniye camiinde kıldılar.