Veli Bilinçlendirme Toplantısı Yapıldı

Sosyal Etkinlik Çalışmalarının ileri seviyesini oluşturan lise bölümü öğrencilerinin velileri ile biraraya geldik. Derneğimiz tarafından dönemsel olarak velileri bilgilendirme ve bilinçlendirmek amacıyla bu tür toplantılar yapıla gelmektedir. Genel itibariyle öğrenci gelişimi, veli ve eğitimcilerin eğitim sürecindeki ortak koordinasyonu ve ortak tavır oluşturma konuları üzerinde yapılan toplantılarda, veliler arasında genel ve ortak bir bilinç oluşturulması hedeflenmektedir.