Tunus ve Suriye’den Misafirlerimiz Vardı

Suriye ve Tunus’ta ilmi çalışmalarda bulunan bir grup akademisyen ve düşünür vakfımıza ziyarette bulundular.
Nureddin Yıldız Hocamız misafirlerle, ülkelerindeki son durum, kitap ve ilim dünyası, güncel fıkhi meselelerle ilgili olarak sohbette bulundu. Yıllardır özellikle Arapça kitapların yayınlandığı ülkelerdeki fıkıh kaynaklarını toplayarak modern çağın sorunlarına çözüm üretmek üzere çeşitli ülkelerdeki alimleri de ziyaret etmekte olduklarını ifade eden misafirler, geçirdikleri eğitim süreçleriyle ilgili anılarını Hocamızla paylaştılar. Ayrıca kendileriyle, günümüzde ilim talebelerine yönelik nasıl bir eğitim müfredatının hazırlanması gerektiği hususunda fikir alışverişinde bulunuldu. Karşılıklı dilek ve temennilerin ardından misafirlerimiz, Türkiye’deki diğer ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere derneğimizden ayrıldılar.