Sosyal Doku’ya Ashab-ı Kiram Modeli

Dernek yöneticileri, çalışanları ve birim sorumlularının katıldığı hizmet içi eğitim seminerleri, derneğimizin Bolu Aladağ’daki sosyal tesislerinde yapıldı. Hizmetiçi eğitim seminerlerinin ilk iki oturumunda, Nureddin Yıldız Hocamız

“Dinimize Hizmette Dikkat Etmemiz Gereken Hususlar” başlığı altında konuşmasını yaptı. Hocamız konuşması boyunca İslam’a hizmet etme gayesinin yanında getirdiği hassasiyetleri ve Müslüman bireyin dinine hizmet noktasında sahip olması gereken temel özellikleri ayrıntılı bir şekilde dernek görevlileri ile paylaştı. Hocamız konuşmasının bir bölümünde; “Hakkı birbirimize tavsiye etmek ve sabrı önermek için bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Biz yürekli mümin istiyoruz. Ashabı kiram İslam’a nasıl baktıysa biz de öyle bakmak zorundayız. Allah onlardan
razı olsun. Onlar hata da yaptılar, tevbe de ettiler. Onların hem gönülleri hem de ufukları genişti. Efendimiz, ashabını terbiye ederken, birbirini tamamlayan cemaat ruhlu adamlar yetiştirdi. Birleşirken çok güçlü birleştiler. Ashap ciddi bir dengeyle yaşadı. Onlar cihatla seyahati aynı yerde gördüler. Sevinçle hüznü bir arada yaşadılar.” ifadelerini kullandı. Sonrasında sırasıyla Psikolog Abdülbaki Kömür, Eğitim Danışmanı Cemal Yılmaz, Eğitimci Mehmet Salih Eğridere ve Dernek Başkanımız Ecz. Mehmet Salih Beşir konuşmalarını yaptılar.