MEDYENLİ İKİ KIZ HANIM DAVETÇİ OKULU PROGRAMIMIZ NİHAYETE ERDİ

            2013 yılından beri devam eden Medyenli İki Kız Hanım Davetçi Okulu programımızın bu seneki ilk çalışmasını tamamladık. Haftanın altı günü sabah namazıyla başlayıp yatsı namazından sonraya kadar devam eden program Ekim ayında başlayıp üç ay sürdü.

Bir çeşmenin başındaki hayâlarıyla Rabbimiz tarafından Kur’an’ımıza konu olmuş iki kızı kendilerine mutlak örnek alarak yola çıkmak isteyen kardeşlerimizle buluştuğumuz, dertleştiğimiz, öğrenip uygulamaya gayret gösterdiğimiz çalışmamız geçtiğimiz günlerde yapılan kapanış programıyla sona erdi.

Çalışmamızın başlangıcı için düzenlenen mülakat kamplarıyla başvuru yapan kardeşlerimizden otuzu, davetçi okuluna dâhil edildi. Aylık yapılan sınavlarla da hem seviye belirlemesi hem de “tamam devam” kararları alındı.

Gayenin hatırlandığı, hedefin belirlendiği, Ümmet olmanın kardeşlikle hissedildiği, neşeyle hüznün bazen bir arada yaşandığı ve değerlerin yerine oturtulmaya çalışıldığı Medyenli İki Kız Hanım Davetçi Okulu, umre gibi hayatın tamamına etki etmesi niyetiyle başlanıp büyük hedeflerle nihayete erdi.

Fethi Yeken’in “Davet Yolunda” Hazırlık kitabıyla başlayan çalışmada beş temel kitap okunup tahlil edildi. Kardeşlerimiz, “davetçi kimdir, Allah’a davette kadının rolü nedir, davette gözetilmesi gereken öncelikler, üslup nasıldır” sorularına cevaplar bulmalarının yanı sıra kendilerine azık olacak ilmin de besmelesini çekmiş oldular.

33 farklı hocayla 37 farklı dersin işlendiği programda yapılan derslerden bazıları şu şekildeydi:

 • Âsiye Olmak: Haftada bir yapılan bu dersle, bu zamanda Medyenli İki Kız’a benzemenin firavunun zulmü altındaki Âsiye Annemiz’in yaptığı amele denk olduğu ve Âsiye olmanın standartları öğrenilmeye çalışıldı.
 • Kur’an’ımız: Allah’a davette iki temel kaynağımızdan biri olan Rabbimiz’in kelamının, tecvid ve talimiyle tertil üzere okunması öğrenildi.
 • Davetçi Arapçası: Öncelik Arapça konusunda zihinlerin tazelenmesine verildi. Temel ve pratik bir Arapça bilgisi için gayret gösterilirken Kur’an’ımızın diline olan sevdamız özümsenmeye çalışıldı.
 • Davetçi İçin Temel Fıkıh: Fıkhın tanımı ile başlayıp “Kadının Hakları” ile nihayete eren derslerde özellikle davetçi hanımefendiye dair fıkıh konularından öncelikli olanlar, zihinlerde soru kalmayacak ve ihtilafa da mahal vermeyecek ölçülerle işlendi.
 • Dünya Olaylarına Bakış: Tarihi kitaplardan okunan şekliyle öğrenmekle kalmayıp basiretli bir bakış açısıyla değerlendirme yapabilmek adına hem temel esaslar hem de geçmişten günümüze bazı olaylar değerlendirildi.
 • Riyâzü’s Sâlihîn: Haftada bir yapılan Riyâzü’s Sâlihîn okumalarıyla hem nefis muhasebesi hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberlik hissedilmeye çalışıldı.
 • Davetçinin Adab-ı Muaşereti: Eve giriş-çıkıştan misafir ağırlama, hasta ziyaretine kadar mü’min hanımefendinin koruması gereken edep çizgisinin Kur’an ve Sünnet rehberliğinde işlendiği derslerde Müslümanlık ve insanlık kavramları idrak edilmiş oldu.
 • Kültür Dersi: Farklı yazarların farklı konulardaki makaleleri okunarak hem pek çok kalem tanınmaya hem de anlama ve anlatma kabiliyeti arttırılmaya gayret edildi.
 • Osmanlıca Dersi: Kadim eserlerimizi okumak, anlamak ve dilimizin özünü kaybetmemek gayesiyle genellikle örnek metinler üzerinden aslımıza dönüş amacında olundu.
 • Dün, Bugün, Yarın: “Tarihi Süreç İçerisinde Farklı Toplumlarda Kadının Konumu” başlığıyla başlayan seminerlerde 31 Mart Vakıası, Lozan Anlaşması gibi tarihi süreçte yaşanan olaylar değerlendirildi.
 • Siret-i Nebi: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını mü’min gözüyle okuyabilmek amacıyla Mekke ve Medine Dönemi’nde gerçekleşen hadiseler ve bize yansıyan yönleri işlendi.
 • Kadın Sağlığı: Dr. Gülhan Cengiz’in sunumuyla “Kadın Sağlığı” için bilinmesi gereken öncelikli konular, samimi bir ortamda kimi zaman soru-cevap yöntemiyle öğrenildi.
 • Davetçi İçin Türkçe Eğitimi: Okuması, kalemi ve hitabeti güçlü davetçi hanımlar olmanın temel kurallarından biri olan Türkçe kullanımı için cümle yapısı, noktalama işaretleri vb. konular öğrenilerek makale yazımıyla pratiğe döküldü.
 • Davetçi İçin Hadis Bilgisi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlamak ve tanımak hadis-i şerifleri öğrenmekle mümkündür. Hadis-i şerifleri hakkıyla okumak, anlamak ve anlatmak için gereken temel hadis usulü bilgisi öğrenildi. 40 hadis-i şerif rahmete vesile olması amacıyla şerhleriyle ezberlendi.
 • Davette Püf Noktalar: Davetçi için temel esaslar ve karşılaşılacak muhtemel sorunlar, Kur’an ve Sünnet rehberliğinde işlenip örneklendirilmeye çalışıldı.
 • Bilgi-İletişim Teknolojisi: Elektronik cihad alanında da başarı sağlayabilmek ve teknoloji nimetini davaya hizmette kullanabilmek gayesiyle bilgisayar programlarından en çok kullanılanlar öğrenildi.

 

Diğer Dersler:

 • Hayat Rehberi ve Tahlili
 • Tahrim Suresi Tefsiri
 • Hasan el-Benna Mektebi
 • Zaman Yönetimi
 • Kavramlarımız
 • İkra Ümmetiyiz
 • Sağlıkta İlk Yardım
 • Hitabet ve Hatip
 • Ümmetimizin Coğrafyası
 • Örnek Şahsiyetler
 • Eyyühel Veled
 • İtidal Ümmetiyiz
 • İhyadan Ahlakımız
 • Eğitimde Püf Noktalar
 • Vakıf Kadın
 • Toplum Sosyolojisi
 • Özlenen Gencin Örnek Ahlakı
 • Davette Usül ve Adabımız
 • Temel Sağlık Bilgisi
 • İşi Vaktinden Çok Olanlar
 • Eğitim Seminerleri

Okunan Kitaplar

 1. Davet Yoluna Hazırlık- Fethi Yeken
 2. Bu Çağa Rapor- Nureddin Yıldız
 3. Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti?- Hasan en-Nedvi
 4. İslami Eğitim Modeli- Said Havva
 5. Mağaradan Arşa- Nureddin Yıldız

 

Kaleme Alınan Makalelerin Konuları:

 1. Bir Olay Anlatımı
 2. Serbest Konulu Deneme
 3. Karikatür Yorumlama
 4. “Cehalet ile zafer elde edemeyiz.” Sözü Üzerine
 5. “Ameller niyetlere göre değerlenir.” Hadis-i Şerifi Üzerine
 6. Serbest Konulu Deneme
 7. Yüzyılda Âsiye Olmak