Sosyal Doku Vakfı Hanımlar Bölümü olarak bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Hanım Davetçi Okulu çalışmamız, geçtiğimiz hafta itibariyle sona erdi. Bundan üç ay önce yapılan mülakatların neticesinde oluşturulan yaklaşık kırk kişilik grupla “bismillah” dediğimiz hanım davetçi okulu çalışması her geçen yılın verdiği tecrübelerin de eklenmesiyle bu yıl da dolu dolu geçen bir döneme şahit oldu.

Kasım ayında başlayarak ocak ayının sona ermesiyle biten çalışmamızda ana hedef; asrımızın firavunlarının karşısında dimdik ayakta durabilecek, davasını anlatabilen, yazan, okuyan, konuşan ve dinini dert edinen bireylerin yetiştirilmesiydi. Üç ay boyunca bu yönde çalışmaların, derslerin ve faaliyetlerin düzenlendiği davetçi okulumuz; alanında uzman hocalarımızın seminerler şeklinde yaptığı dersler ile derinlik kazandı.

Dininden geçinenlerin değil, dinini geçindirenlerin yetiştirilmesini gaye edindiğimiz bu proje ile her yıl Ümmeti Muhammed’in genç hanımlarını gelecek nesillerin yönlendirilmesi için kazanmayı amaçlıyoruz.

 

Davetçi Okulumuzda Takip Edilen Dersler ve Detayları:

Kur’an’ımız:

                Bir davetçinin Kur’an öğrenme ve öğretmedeki amaçları ve Kur’an-ı Kerim okuyuşlarının talimler ile beraber düzeltilmesi, önceki ezberlerin tekrarı ve yeni ezberlerin yapılması.

                Davetçi Arapçası:

                Bir davetçi için gerekli olabilecek başlangıç düzeyinde temel Arapça bilgisinin verilmesi.

Davetçi İçin Temel Fıkıh:

İnsanlara dinini anlatacak bir davetçinin bilmesi gereken seviyede, yoğun bir tempodan oluşan öncelikli fıkıh meseleleri.

Teşkilatlanma Ruhu/Dava Kadını Olmak:

Dava adamının karakteri, gayesi ve olaylara bakışı üzerinden davetçinin teşkilatlanma olgusu içerisinde bilmesi gerekenler.

                Davetçi İçin Hadis Dersleri:

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki emaneti olan Kur’an ve Sünnet’in tarihi süreci, Ashabı Kiram’ın bu iki miras için verdiği mücadele ve bir Müslüman için Sünnet ve Sünnet’i korumanın önemi. Nureddin Hocamızın “Hanımlara İnciler” kitabında bulunan kırk hadisi şerifin ezberlenmesi ve açıklamalarının da tahlil edilmesi.

Geminin Neresindeyiz:

İslam davası içerisinde sorumluluklarımız, emri bi’l maruf nehyi ani’l münker görevini yerine getirmesi gerek hususlar, insanlık için çıkarılmış ümmet olmanın getirileri.

Fırkaların Dışında Kalmak:

                Mezheplerin oluşum tarihi, dört hak mezhep, Hulefa-i Raşidîn hakkında mülahazalar, bazı batıl mezhepler ve Şeriat sistemi ile dünyevi sistemlerin arasındaki farklar.

Medeniyetimiz ve Medeniliğimiz:

Medeniyet nedir, insanın medeni oluşu, medeni insan örnekleri, “Allah’ın boyası ile boyanmak” olgusu, Ümmet şuuru ve bilinci, Ümmeti Muhammed’in kimliği, ve özellikleri, iç sorunlara karşı alınabilecek önlemler, ben merkezcilikten kurtulabilmenin yolları.

Mektep Dersleri:

Âlim, ilim amel ilişkisi, “Oku!” emri ve getirdikleri, âlimin Ümmeti Muhammed için değeri, âlimlerin itibar kaybetmesinin nedenleri, İslam’ın hedeflediği toplum, ilim ümmeti olmanın getirileri, Nureddin Hocamızın “Mektep Dersleri”nden seçilen konuların tahlil edilmesi.

Zaman Yönetimi:

Zamanın kıymetiyle hayatın kıymetinin ilişkisi, zaman emaneti, başarılı bir hayatın formülü, kısa zamanda az enerjiyle çok verim elde etme, irade ile zaman kullanımı arasındaki ilişki, İslam’da zaman, ayetlerde ve hadislerde zaman, erteleme hastalığı, zamanın bir nimet olması, alimlerin gözünden zaman…

Saliha Kadın:

Saliha kadın olma hedefi, saliha kadın örnekleri, karşılık beklemeyen ve bedel ödemeye hazır olan saliha kadın kimliği, ayetlerle saliha kadın eğitimi…

 

Kütüphanemiz:

“Oku!” emrinin bize hatırlattıkları, okumaktan hasıl olan maksat, kadîm kültürlerden örnekler, okuma konusundaki hassasiyetler, okuma sıralaması, kitaplara dair kurallar ve Müslüman bir davetçinin kitaplığından örnekler.

Siret-i Nebi:

Siyer nedir, siyer öğrenmedeki gaye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öncesi ve sonrasının değerlendirilmesi, genel siyer bilgisi ve Resûlullah’ın hayatından bugün için çıkarılabilecek dersler.

Tıbyan Fi Adabi Hameleti’l Kur’an:

İmam Nevevi rahmetullahi aleyhin hayatı, ilme bakışı, Ümmet ile ilgilenmesi, kitabın başlığının tahlili, Kur’an-ı Kerim’e ihtimam göstermek, Kur’an ilimlerinin yazılma merhaleleri, Kur’an tilavetinin adapları, İmam Nevevi’nin Mukaddime’si, Kur’an’a yenelim Müslümanın adabı…

Hitabet Ve Uygulama:

Hitabet nedir, hitabetin insan hayatındaki yeri, amacı, hedefleri, önemi, sunum hazırlama, konu seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, hitabet becerisi kazanma yolları, konuşmayı etkileyen unsurlar, jest ve mimik kullanımı, katılımcıların sunum örnekleri.

Davetçinin Adab-I Muaşereti:

                Edep, muaşeret ve adab-ı muaşeret kelimelerinin anlamı, edebin önemi, ahlaklı davranış örnekleri, toplumun edebi, ahlakın bozulmasının nedenleri, sosyal davranışlarda insanın psikoloji etkisi, nazik ve nezih Müslüman nasıl olunur, günümüzden örneklendirme, iletişimin esasları, hediyeleşmenin önemi.

Dünya Olaylarına Bakış:

Dünya olaylarını anlamanın önemi, fıtratımızdaki hakikatler, Allah’ın halifesi olmak, kulluk görevimiz, topluma karşı olan sorumluklarımız (tebliğ ve davet), batıl ile mücadele etme, insanın yeryüzündeki konumu, insanın şeref sahibi olması, batılın İslam’ı yok etme çabaları, batının projeleri, Müslümanların çalışmaları, hayatı cihad mantığıyla yaşamak, gelecek neslin önemi…

Davetçi İçin Kadın Sağlığı Seminerleri:

Kadın sağlığı, insanın yaratılış evresi, mümin kadının dikkat etmesi gereken hususlar, temizliğin önemi, adet döngüsü ve detayları, hormonal denge, bebeğin oluşumu…

İhya-U Ulumiddin’den Dersler:

İmam Gazali rahmetullahi aleyh hakkında, İhya’nın tanıtımı, Gazali’ye göre ilmin çeşitleri, Müslümanın felsefe ve tasavvufa bakışı, ilmin önemi, ihyadan konuların işlenmesi…

Vakıf Adam:

Allah’ın seçilmiş kulu olmak, Hasan el-Benna’nın “İşi meşgul insan bitirir” kaidesi, yeryüzünü imar etmek, çok işin insanı geliştirmesi, Ümmete hizmetin önceliği, lider seçmenin ve lidere itaatin önemi, dava adamlığının hassasiyetleri…

Gündem Değerlendirmesi:

Mehmet Yaşar Kandemir, Nureddin Yıldız, Ahmet Maraşlı gibi büyüklerimizin katılımıyla davetçi kardeşlerimizin ufkunu açan, hayatlarına yön veren derslerin yapılması…

Örnek Davetçiler:

Örnek davetçilerin, bir davetçi için neden önemli olduğu, bir insanın hayatını incelerken dikkat edilmesi gereken hususlar, geçmiş asırlara ve günümüze ait davetçi örnekleri…

 

Özlenen Gencin Örnek Ahlakı:

Ahlakın tanımı, kaynağı, insan hayatındaki etkisi, ahlak ve din ilişkisi, cahiliye toplumlarında ve günümüzde ahlak anlayışı, ahlaksızlığın yaygınlığı, ailede ve toplumda Müslümanın ahlakı.

 

Riyazü’s Salihin’den Pratikler:

Bir davetçi için ileri dönemde yapabilmesi için “ihlas ve niyet, tövbe, sabır, doğru sözlülük (sıdk), Allah’ın kullarını denetlemesi (murakabe), takva, tereddütsüz iman ve Allah’a tam güven (yakîn ve tevekkül) mücahede, sünneti korumak, yumuşak huyluluk-teenni-kolaylık” konuları üzerinden   pratik olarak bir hadis dersinin nasıl yapılabileceği.

 

Bilgi İletişim Teknolojisi:

Davetçinin ihtiyacı olabilecek bilgisayar vb. kullanımı için pratik bilgiler.

 

Hayat Rehberi:

Üç aylık süre zarfında Nuraddin Hocamız tarafından hayat rehberi sohbetlerinin dinlenmesi ve ardından tahlilinin yapılması.

 

Davetçi İçin Türkçe Eğitimi:

Kalem cihadı, yazı yazmanın önemi, farklı konularda makale yazımı ve belirli imla kurallarının verilmesi.

 

Hasan el-Benna Mektebi:

Hasan el-Benna rahmetullahi aleyhin hayatı, davette eğitim metodu, davet anlayışı, Müslüman Kardeşler teşkilatı, Hasan el-Benna tarafından toplumdaki etkileyici hastalıkların teşhisi, topluma dava bilincinin aşılanabilmesi.

 

Ümmetimizin Coğrafyası:

Asya ve Avrupa’daki Müslüman dağılımı, Doğu Türkistan, Kazakistan gibi  Asya ülkelerinde Müslümanların İslami yaşantısı, İslam davası yolunda verilen mücadeleler ve insanların o toplumlarda genel olarak dini inançları.

 

Sağlıkta İlk Yardım:

İlk yardımcının amaç ve hedefleri, temel ilk yardım kuralları, temel yaşam desteği vb. ilk yardım teknikleri…

Akşam Okumaları:

Akşam saatlerinde Nureddin Hocamızın “Edep ve Amel” isimli kitabından okumaların yapılması ve tahlili.

Bayram Gecesi:

Vakfımızda bir gelenek halini alan, Perşembe akşamları farklı yazılar ve videoların paylaşımı ile kardeşlik şuurunun pekişmesi adına düzenlenen bayram geceleri.

Program Boyunca Okunan Kitaplar:

Bir Umut Bir Mektup (Gençlik), Zaman Risalesi, Halimiz İzahı, Dinimize Hizmetin İç Sorunları