Geçen seneden bu yana büyüklü-küçüklü geçirdiğimiz “Medyen’li İki Kız” adındaki kamp çalışmalarımızın yedincisini geçtiğimiz haftalarda bitirdik. Bir hafta süren programda büyük iddialardan önce dava şuuru, iman bilinci aşılamaktı hedefimiz; bir davetçi kimliği oluşturmak ve gelecek günlerde o kimliğin eseri olarak mü’min hanım tavrı sergilemek-sergiletebilmekti…

Öncelikli olarak Kayseri’den olmak üzere farklı şehirlerden programımıza katılan yaklaşık kırk kadar kardeşimizle tanışma toplantısı yapıldı. Programın içeriğinden bahsedilen toplantının hemen ardından “Bu Ümmet’in Asiyeleri” vakit kaybetmeden eğitim sürecine girilmiş oldu.

Katılımcı kardeşlerimiz; hitabetten, sosyal medya kullanımına, dünya olaylarına bakıştan teşkilatlanma ruhumuza kadar birçok alanda eğitim aldılar.

Vakfımızın hanımlar bölümünün artık bir geleneği haline gelen Cuma gecesi bayramlarımız, kardeşlerimizle de yapıldı. Hoca hanımların da misafirliği ile beraber kardeşliğimizin pekiştiği bu gece muhabbet ve ikramlarla beraber son buldu.

Beş günlük programın nihayetinde Nureddin Hocamızla ders yapan kardeşlerimiz, Hocamızın gözünden “Davasına Adanmış Genç Kız Olmak” için yapılması gerekenleri fark ederken “kızımın geleceği” demek yerine “Ümmet’in geleceği” demeyi de öğrendiler.

Elhamdülillah, bereketini gözlerimizle gördüğümüz her çalışma, bizlere yeni bir enerji oluyor… Üç ay, bir ay, iki hafta ya da beş gün fark etmez, Allah için atılan her adım, günleri gözetmeksizin gönüllerimizde yeni ufuklar açıyor…

Beş günlük yoğunlaştırılmış davetçi okulu programımızda yapılan eğitim genel durum itibarıyla aşağıdaki şekilde icra edildi:

* Nureddin Yıldız Hocamızla “Davasına Adanmış Fedakâr Genç Kız Olmak”
* Prof.Dr. M. Yaşar Kandemir Hocamız ile Hasbihal
* Hayat Rehberi (Ömer Müslümanlığı, Vakıf Adam Ruhu)
* Hitabet ve İrşad
* Kim İçin Arapça?
* Hilafetin İlgasının Arka Planı
* İlim Taliplisinden Notlar
* Sosyal Medyada Kadın
* Suriye’de Kadın Olmak
* Makale Okunması “Mü’min Meşgul İnsandır”
* Ölçülerimiz ve Dengelerimiz
* Geminin Neresindeyiz?
* Tesettür Fıkhımız
* Davetçi Üslubu/Ümmet Bilinci
* “Ben Buyum Peki Sen Kimdin?”
* Teşkilatlanma Ruhu
* İlim Dünyasında Kadın
* Dünya Olaylarına Bakış
* Vakıf İnsan
* Bir Oda Dolusu Adam
* Modern Dünyada Kimlik Arayışı
* Saliha Kadın
* Hocamızın Kütüphanesini Ziyaret
* Kullanım Kılavuzu

——-

Trabzon’da, dağın eteklerinde Hamzalı Kız Kur’an Kursu…
“Geleceğin annelerini yetiştiriyoruz.” düsturuyla yola çıkan bu merkez, dört sene önce sağlam adımlarla ve büyük niyetlerle açıldı vakfımızın merkezinden kilometrelerce uzakta. Ümmet’e adanmış insan yetiştirmenin elzem olduğu bu dönemde birçok farklı açıdan gelişmiş, içerisinde bulundukları çağdan geri kalmayan hanım kızların yetişmesi için kursumuz, eğitimine devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda “Bir vakitte bin iş” prensibiyle yola çıkan talebelerimiz, bu yılın ikinci dönemi için de “Bismillah” demiş bulunmaktalar.

Talebelerimiz için sabah namazıyla başlayıp yatışa kadar devam eden yoğun program akışıyla ilerleyen gün, 24 saatin her saniyesinde kardeşlerimizin hem ders içinde hem ders dışında gelişim göstermeleri hedeflenen bir süreç haline gelmektedir. Öğrencilerimiz; hitabet gelişimden ilmihale, yazı kaleme almadan adab-ı muaşerete, makale değerlendirmesinden kültür derslerine varıncaya kadar birçok alanda eğitim alıyorlar.

Hamzalı Kız Kur’an Kursumuzda; dağın zirvesinde asırladır aranan gençliği yaşamaya ve yaşatmaya çalışarak, Ümmetin muhtaç olduğu genç kızları yetiştirmeyi hedef edinerek her an Rabbimiz’in imtihanları ile sınanmaya ve insanlığın dertlerine deva olmaya hazırlanan gençler yetişiyor. Belli ki hedef sadece genç kızları eğitmek değil, Asiye gibi Meryem gibi heyecanı hiç sönmeyen, umutları zirvede bir nesli yetiştirerek Ümmet’in ihtiyacını gidermektir.

Yapılan Dersler
→ Kur’an-ı Kerim
→ Sorulu Cevaplı İlmihal
→ Müslüman Kadının Şahsiyeti
→ Hitabet
→ Makale Değerlendirmesi
→ Adab-ı Muaşeret
→ Aylık Kitap Okuma
→ Kültür Dersi
→ Riyazü’s-Salihin
→ Medine Raporu
→ Akşam Okumaları
→ Lise Dersleri
→ Münazara
→ Farklı Konularda Seminerler

Takip Edilen Dersler
→ Hadislerle Diriliş
→ Hayat Rehberi
→ Şehzadebaşı Sohbetleri
→ Ankara Hacı Bayram Veli Camii Sohbetleri
→ İşi Vaktinden Çok Olanlar
→ Konferanslar

Okunan Kitaplar
→ Hatılı Satırlar (Ebu’l Ferec İbnü’l-Cevzi)
→ Dinimize Hizmetin İç Sorunları (Nureddin Yıldız)
→ Hür Yürekli Genç (Nureddin Yıldız)
→ Müslüman Kadının Şahsiyeti ( Muhammed Ali Haşimi)
→ Medine Raporu (Nureddin Yıldız)
→ Edep ve Amel (Nureddin Yıldız)
→ Hani Din Hepimizindi (Nureddin Yıldız)
→ Zamanın Kıymeti (Abdulfettah Ebu Gudde)
→ Son Devrin Din Mazlumları (Necip Fazıl Kısakürek)
→ Namaz Muhasebesi (Nureddin Yıldız)
→ İşi Vaktinden Çok Olanlar (Nureddin Yıldız)
→ Hayatın İçinden Görgü ve Nezaket (Abdulfettah Ebu Gudde)
→ Anahtar Cevaplar (Nureddin Yıldız)
→ Mekke Dönemi ve İşkence (İhsan Süreyya Sırma)
→ Medine Dönemi ve Cihad (İhsan Süreyya Sırma)
→ Gönül Doktoru (Yaşar Kandemir)

Yapılan Kamplar
→ Hür Yürekli Genç Kız Kampı
→ Hür Yürekli Genç Kızın Sevdası; İlim Kampı
→ Açık Öğretim Kampı

Kaleme Alınan Makale Konuları:
→ Ben Ebu Bekir (radiyallahu anh) Olsaydım
→ İlk Namaz
→ Yetim Kim
→ İklimlerin Etkisi
→ O Ağaç
→ Bu Ümmet
→ Ümmeti Muhammed’in Diğer Ümmetlerden Farkı
→ O Genç
→ Arş’ın Gölgesindeki Kardeşine Mektup
→ Bu Ümmetin Ümmü Hanife’si
→ Zalim Kim?
→ Âlimleri Nasıl Koruyabiliriz
→ Ne İdi Ne Oldu Kadın
→ Gezi Yazısı
→ Anı
→ Mektup