Kızını Müslümanca Yetiştirmeyi Dert Edinen Anne-Baba’ya Mektup

Selamunaleykum.

Kız çocukları, kundaktan çıktıktan sonra ‘Müslüman Kız’ gibi giydirilmelidirler. Belki bu, onların çarşaf ve benzeri kıyafetleri giymeleri anlamına değildir ama ‘serbest’ giydirilen bir kızın daha sonra ‘kurallı’ giydirilmesinin zor olacağına dikkat edilmesi gerekmektedir. Çok katı kuralların tatbik edildiği bir giyim de doğru değildir; nefrete neden olabilir. Bu bir imtihandır; ortasını bularak kazanmaya çalışacağız. Budönemde kız çocuklarımızı ciddi bir şekilde zorlayacak sorunların başında, onların çevresini oluşturan akranlarının hatta kendi ailelerinden daha dindar gördükleri ailelerin kızlarının giyim kuşamlarındaki çarpıklıklar gelmektedir. Bu manadaki kötü örneklik belki de dinde önder durumunda olanların kızlarının, hanımlarının giyim kuşamlarının örnekliği en az siyonizm baskısı kadar ağır bir baskıyı oluşturmaktadır günümüz aileleri için. Ama bu bir imtihan!

Minik kızlarımızın kıyafetleri çarşaf veya abaye olmasın ama bedenlerini de teşhir etmesin. İsraf olmasın. Aylık kullanılıp atılmasın. Üzerinde küfrü simgeleyen işaretler bulunmasın. Erkekleri kışkırtan tarzda olmasın. Kızlarımız güzel giyinsin ama müstehcen giyinmesin. Yedi sekiz yaşlarında henüz bebeklikleri geçmemiş kız çocuklarımızın, düğünde giymeyi tasarladığı gelinliği hayal etmesi bir afetin işareti değil midir?

Kızlarımız, aybaşı olmuş gibi görülmeye başladıklarında yavaş yavaş anneleri gibi giyinmelidirler. bunun için de evlerimizde törenler yapılmalı, hediyeler alınmalı, övgüler yapılmalıdır. Anne baba, dede nine bu duruma mutlu olduğunu hissettirmelidir. Akrabalardan veya komşulardan bir fitneci de ‘henüz erken, bırakın çocuğu’ tarzında bir ifsat bombası kullanırsa onu da istiğfar edinceye kadar giriş-çıkış yasaklıları arasına koymalıyız. Çünkü böyle bir söz, bütün emeklerimizin boşa gitmesine sebep olabilir..

Kızımız aybaşı olduktan sonra ya da aybaşı olmadı ise de on beş yaşından gün aldıktan sonra artık annesi gibi ya da mü’minlerin anneleri gibi giyinmeye mecburdur. O giyim de şudur:
– Kızımızın bedenine ait ayrıntılar belli olmayacak. İnce, dar veya cinselliği yansıtan bir yönü olmayacak.
– Giyimin kendisi bir ziynet ise üzerine bir dış kıyafet ilavesi ile namahremlerinin yanına çıkacak.
Çocuklarımızı yetiştirmeyi sakın cihattan aşağı bir iş görmeyelim. Bilakis asrın cihadı onları yetiştirmektir. Hele hele kız çocuğu… O varya o, bir cennet muştusudur. Her baba her anne şunu bilsin: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, üç kız çocuğu yetiştirene cennet vadetmiştir.
Ancak kız çocuğu yetiştirmek onun lisanında, medreseye göndermek veya doktor yapmak değildir. Kızı, ona ümmet olacak mücahitler yetiştirecek iffet abidesi yapmaktır. Cihat budur. cihat budur. Cihat budur.
Rabbim, bize bu çetin mücadelede yardım etsin.
NUREDDİN YILDIZ