Kayıp Halkanın Peşindeydik

Okullarda bizlere, bugünki medeniyetin kaynaklarının modern avrupa olduğu öğretildi. Ama biliyorduk ki Müslümanlar da tarih boyunca ortaya koydukları icatlar, keşifler ve tesis ettikleri kurumlar ile muazzam bir medeniyeti oluşturmuştu. Ve bu medeniyetin tüm insanlık için ortaya çıkardığı yıldız gözlem aletleri, tıp aletleri, mekanik saatler, robotik cihazlar vs. gibi pek çok ürün bilinmekte, isimlerine kayıtlarda rastlanmaktaydı. Peki, bu aletler nerdeydi? Onları nerede bulabilirdik? Süleymaniye ve Sultanahmet bizler için bir göstergeydi belki. Peki; tıp, astronomi yahut fizik alanında hangi keşifler, hangi fikirler ortaya atılmıştı bizim tarihimizde? Müslümanlar’ın bilim tarihi alanındaki çalışmalarından oluşan, dernekteki abilerimizin öve öve bitiremedikleri Prof. Dr. Fuat Sezgin’in fikirleri ve yönlendirmeleri ile kurulan bir müze vardı İstanbul’da. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi. İşte bu müzeyi kulüp üyesi arkadaşlarımızla ziyaret ettik. Usturlaplar, destislasyon aletleri, haritalar, ameliyat cihazları… Onlarca, yüzlerce alet… Hepsi, büyük Müslüman âlimlerin bundan yüzlerce yıl önce yazdıkları kitaplardan faydalanılarak modellendirilmiş. Bugün bizleri hayretlere düşürecek ve bizlere özgüven aşılayacak şekilde bu müzede teşhir ediliyor. Ve daha ne kadar çok işimiz olduğunu, koca bir medeniyeti sırtında yüklenmenin sorumluluğunu bizlere hissettiriyor. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etmeyi borç biliyoruz.