Kamuoyunun Dikkatine
Öncelikli olarak toplumumuzun problemleri ve kardeşlik hukukunun gerektirdikleri, daha genel bir pencerede de toplumumuzun parçası olduğu büyük ümmet perspektifine dair meseleler üzerine yıllardır mesai harcayan Sosyal Doku Vakfı, Nureddin Yıldız hocamızın himayesinde faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.

Hocamız aktif olarak konferans ve eğitim etütleri gerçekleştirmeye başladığı 90’lı yıllardan bu yana 7 binin üzerinde konferans vermiş, daha fazla sayıda toplulukla düşünce alışverişi için bir arada olmuş ve hâlen olmaya devam etmektedir. Uzun yıllardan beri sürmekte olan çalışmaları boyunca da ülkemizdeki ve dünyadaki her fikir çevresinden insan ve grupla teşrik-i mesaisi ve dirsek temasını karşılıklı müsamahayla sürdürmüştür.

Türkiye’nin yüzlerce ilçesini ve dört köşesini birçok defa dolaştığı ve hiçbir nicelik kaygısı gözetmeden davetlere icabet ettiği bu hassasiyeti boyunca sadece fayda ve istifadeyi gözetmiş, gayretleri ve yorgunluğuna karşın hiçbir kurumdan/kişiden bir karşılık beklememiş ve almamıştır. Yalnızca ümmet havuzunda toplanmak için koşturmuştur. İddialarının kaynağı ümmetinin birikimi ve grubu da ümmetin kendisidir. Hiçbir ortam ve durumda ümmetinden daha dar bir çevre ve çerçeveye davetçi olmamıştır.

Gelinen noktada Nureddin Yıldız hocamız, ümmetin ihtiyacına yönelik sohbetleri, samimiyeti ve gayretine karşılık toplum tarafından büyük bir teveccühe mazhar olmuştur. Sadece bu sezon vakfımıza ulaşmış ve hocamızın gece gündüz ayırt etmeksizin programlanmış çizelgesinde yer bulmayı bekleyen 500’ün üzerinde konferans talebi vardır. Hocamız bu konferanslara şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da il-ilçe ayırt etmeksizin yetişmeye çalışmaktadır.

Halkımızın her kesiminden gelen konferans ve sohbet talepleri, öncül olarak sunulan nitelik şartları dışında bir ayrımcılığa tâbi tutulmaksızın sırayla işleme alınmakta ve ülkemizi önceleyen bir titizlikle her köşeye ulaşılması öncelenmektedir.

Buna karşılık hocamızın sohbetlerinden rahatsız oldukları anlaşılan bir takım marjinal gruplar, hocamız hakkında asılsız iftira ve hakaretlerle karalama kampanyası yürütmek istemişlerdir. Güya hedefleri hocamızın sohbetlerini engellemek olan bu gruplar, tamamen hukuksuz ve insafsız yöntemlere başvurmuşlardır. Hamdolsun ki bütün bu girişimler halkımız ve sivil toplum kuruluşlarının sağduyulu yaklaşımlarıyla halkın vicdanında mahkum olmuş, hocamız konferanslarını daha büyük bir teveccühle gerçekleştirmeye devam etmiş ve etmektedir. Ayrıca hocamız hakkında -söylemedikleri veya söylediklerinin çarpıtılması üzerinden- açılan davaların tamamı şimdiye kadar lehimize sonuçlanmıştır.

Ülkemizde Müslüman’a ve Müslümanlığa düşmanlığıyla bilinen çevrelerin taşkınlıkları hem ümmetimizin vicdanında hem de ülkemizin mahkemelerinde karşılığını bulmuştur. Bu aşırı ve gayrı ahlakî tavır sahipleri hakkında tüm yasal müracaatlar yapılmış, suç duyurularında bulunulmuş ve şimdiden sonra da bu hukuksuz ve vicdansız iftira, hakaret ve karalamaları yapanlara ve medya yoluyla bunları yayanlara karşı gerekli hukuki girişimlere devam edilecektir. Bu alçakça saldırıları yapanlar hukuk karşısında hesap vermektedirler, vermeye de devam edeceklerdir. 

Kamuoyunun çok iyi bildiği gibi hocamız hakkında atılan iftiralar tamamen asılsız olduğu gibi sadece iftiraları atanların seviyesizliğini belgelemektedir. Bu karalama ve saldırılar bizi çalışmalarımızdan alıkoymayacaktır. Nureddin Yıldız hocamız toplumdaki bu ihtiyaç ve talep devam ettiği sürece imkanlar ölçüsünde konferans ve sohbetlerine devam edecektir.

Akl-ı selimle hareket eden herkesin takdir edeceği gibi bir fikir karşısında fikri ve tahammülüyle duramamak sadece o davranış sahibini küçültür. Hele karşısındaki kişiye onun ifade ve beyanı olmayan sözleri isnat ve izafe ederek hücum etmek daha da düşük bir seviyedir.

Öncelikle toplumumuz, sonra da ümmetimizin selametinin âlimlere ve toplumun her kesimine tahammülle yol alabileceğini hatırlatırız. Hiçbir şeye tahammül edememeyi tabu edinmiş kimselerin ise yerlerinde saymaktan başka alacakları yol yoktur.

Sosyal Doku Vakfı
Yönetim Kurulu

Tüm suç duyurularına karşı verilmiş olan takipsizlik kararlarına ulaşmak için:

http://sosyaldoku.com/basin-aciklamasidir/