İslam Ekonomisi Konuşuldu

Nureddin Yıldız hocamız, farklı katılım bankalarında yöneticilik pozisyonunda çalışan bir grup bankacıya, İslam ekonomi anlayışını ortaya koyan bir sohbette bulundu. Geçmişinden bu güne finans kurumları, yeni adıyla katılım bankalarının da konuşulduğu programda, özellikle yeni yasal düzenlemeler ve serbest rekabet karşısında sergilenmesi gereken kurumsal ve bireysel tutumlar üzerinde duruldu. Güncel sorunların ele alındığı soru-cevap bölümünden sonra Sosyal Doku Derneği yönetim kurulu başkanı Ecz. M. Salih Beşir dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İçilen çayların ve takdim edilen hediyelerin ardından hayır dualarla program nihayete erdi.