İlim Dünyasından Bir Yıldız Daha Kaydı

Halk arasında ‘Ala Sakal Hoca’ ilim dünyasında ise ‘Efe Hoca’ olarak bilinen emekli Kırıkkale müftüsü ve 18 ciltlik Fetevây-ı Hindiyye kitabını tercüme ederek türkçeye kazandıran ve pek çok eseri bulunan Mustafa Efe hocaefendi rahmeti rahmana kavuştu.

Hayattayken Nureddin Yıldız hocamızın devamlı ziyaret ettiği ve ilmi konularda müzakere ve fikir teatisinde bulunduğu Mustafa Efe hocaefendi, vefatından bir hafta önce de Nureddin Yıldız hocamızla görüşmüş ve hayır dualarda bulunmuştur. Oğlu araştırmacı-yazan Ahmet Efe’nin belirttiğine göre, gece yarısı dört sularında ruhunu teslim eden babası, vefatından on dakika önce gözlerini açmış ve teheccüd vaktinin geçip geçmediğini sormuş ve kılabilecek takati olmadığından gözleri yaşlı bir şekilde dinlenmeye çekilmiş ve bu olaydan on dakika sonra ruhunu teslim etmiştir. Sağlığı yerindeyken ihmal etmediği gece ibadetinin hasretiyle hayata gözlerini yuman hocaefendiye Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet, Rasulullah (s.a.v) komşusu olsun..