Hocalar Buluşması Toplantı Kararları /15 Şubat 2015 / Siyer Vakfı – Eyüp/İstanbul

1- Hocalarımızın zaman zaman bir araya gelerek verdikleri “birlik fotoğrafı”nın, duyarlı İslâmî camiada, Müslümanların geleceğine dair hatırı sayılı bir “umut havası” oluşturduğu gözlemleri bir kez daha paylaşıldı.

2- Buna bağlı olarak hocaların, Türkiye ve dünya Müslümanlarının hayati sorunlarının gündeme taşınması ve çözümü için ortak çıkışlar yapmaları ve birlikte hayırlı adımlar atmaları yönündeki beklentilere tekabül etmeleri zarureti üzerinde ortak bir kanaat oluştu.

3- İdeolojiler çağının sona erdiği bir süreçte Dünyada ve Türkiye’de İslâmiyet yeniden insanlığın umudu haline gelmekte iken, İslâm’ın önünü kesip Müslüman önderlerin itibarını sarsmaya yönelik şer planlar göz önünde tutularak, hocalarımızın söylemlerine daha fazla dikkat etmeleri gerektiği üzerinde görüş birliği sağlandı.

4- Söz konusu şer plânlar çerçevesinde Müslümanların birbirine düşürülmelerine ve aralarındaki ihtilafların derinleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmakta olduğu ve yapılacağı kesin olmakla, böyle bir ortamda medyada yer alan bozguncu haberler ve dezenformasyonlar konusunda dikkatli olunması ve bu haberlerin iyi tahkik edilmesi gerektiği onaylandı.

5- Güç odaklarının hiç bitmeyen psikolojik harp stratejileri sebebiyle gerginleşen bir ortamda, hocalarımızın itidal ve sükûnet telkin edici bir üslûpla konuşmaları gerektiği kabul edildi.

6- Meydana gelen çeşitli sosyal olaylar, sorunlar, gelişmeler, işlenen suçlar, cinayetler, yapılan saldırılar vesilesiyle, insanların gündemine taşınması yararlı olan İslâm’ın bu konularla ilgili çözüm önerilerinin, hocalarımız tarafından İslâm Aile Hukuku, Ceza Hukuku vb. merkeze alınarak özgüvenle ve açıkça ortaya konması gerektiği konuşuldu.

7- Bu çerçevede hocalarımızın, gündemin önünden gitmek ve hatta gündemi belirlemek için belirledikleri önemli konuları, kendi imkânlarını (radyo-TV, gazete, dergi, internet vb.) kullanarak etkin biçimde kamuoyuna taşımalarının çok yararlı olacağı paylaşıldı.

8- Bu bağlamda, çeşitli iç ve özellikle dış olaylar vesilesi ile içi boşaltılarak ve çarpıtılarak gündeme getirilen İslâm’da “Cihad” anlayışının ne olup ne olmadığı konusunda müdellel ve doyurucu açıklamaların otorite isimler tarafından yapılması zarureti konuşuldu.

9- Bütün bu konuların ilmi anlamda ve doğru olarak ortaya konması için, mevcut modern İlahiyat Fakültesi eğitim sisteminin kadîm Medrese eğitim sistemi geleneği ile desteklenerek güçlendirilmesinin gerekli olduğu müzakere edilmiştir.

10- Hocalar Grubunun toplantılarının belli periyotlarla devam etmesi ve zaman zaman da, isimleri birlikte belirlenecek olan üstatlarımızın ya davet edilerek ya da ziyaret edilerek nasihatlerinin dinlenmesinin yararlı olacağı üzerinde ittifak edilmiştir.

Abdullah Trabzon

Abdullah Yıldız

Abdülvahab Ekinci

Beşir Eryarsoy

Mehmet Paksu

Muhammed Emin Yıldırım

Mustafa Karataş

Nureddin Yıldız

Ramazan Kayan

Salih Ekinci

Maşuk Yamaç

Ocak ayı toplantı kararları için: http://www.sosyaldoku.com/haberler/13585-akil-hocalar-toplandi