Hocalar Buluşması
2015 OCAK AYI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ
Siyer Vakfı – Eyüp/İstanbul

İslâmî duyarlığa sahip geniş halk kesimleri tarafından çalışmaları ilgi ile takip edilen ve “kanaat önderleri” olarak kabul gören aşağıda ismi yazılı hocalarımızın oluşturdukları Hocalar Grubu’nun Ocak ayı toplantısında mutabık kalınan konular aşağıda yer aldığı şekilde özetlenmiştir:

1. Bu toplantıların Müslüman halkımız tarafından heyecan ve umutla karşılandığını gösteren çok sayıdaki olumlu tepkilere, beklentilere ve cemaatler arası ziyaret trafiğinin arttığına dair gelen haberlere binaen, görüşmeler mümkünse her ay ve katılımcı hocalarımızın sayısı daha da artırılarak devam ettirilmelidir.

2. “Öncelikler Fıkhı”ndan hareketle, Dünya ve Türkiye Müslümanlarını öncelikle ilgilendiren veya onlar için hayati önceliği olan meseleler hakkında ortak İslâmî kanaatler oluşturarak kamuoyunu etkili biçimde bilgilendirip yönlendirmek öncelikli görevlerimizdendir.

3. Buna karşılık, Müslümanların tarihin öznesi olarak yeniden ayağa kalkmasına katkı sağlamayacak, aksine onların enerjilerini gereksiz yere kendi aralarında tüketmelerine yol açacak tali konularla ilgili tartışmalardan uzak durulması maslahata daha uygundur.

4. Bu bağlamda, insanlarda zihin karışıklığına veya akide bulanıklığına yol açtığı düşünülen konuları, uluorta kamu önünde tartışmak yerine, cevap niteliğinde ilmî, ikna edici, aydınlatıcı makale, kitap ve kitapçıklar yazarak bunları kitlelere ulaştırmak ve bu minvalde sosyal medyadan da dikkatli ve ölçülü bir şekilde yararlanmak daha yerinde davranış olur.

5. Bu cümleden olarak İslâm’ın temel iman ve ibadet esaslarının, herkesin anlayacağı bir dille, “el kitapları” veya “başucu kitapları” tarzında hazırlanıp yayımlanması çok yararlı olacaktır.

6. Sayıları 1 milyona ulaşan İmam-Hatip Okulu öğrencileri ile Orta Öğretim kurumlarında seçmeli ders olarak Kur’ân-ı Kerim, Hz. Muhammed’in (s) Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini tercih eden 2 milyona yakın öğrencinin İslâm’ı öğrenmelerinde bu tür kitapların önemi izahtan vareste olup, hocalarımızın ve onların yönlendireceği kişilerin başta İHL’ler olmak üzere, bütün öğrencilerimize “Kur’ân’ı anlama ve yaşama bilinci”, “namazı ikâme bilinci”, “edeb bilinci” ve “tesettür bilinci”ne dair konuşmalar yapmaları elzemdir.

7. Yine bu meyanda, bir “sanal âlem fıkhı” oluşturularak, sosyal medya başta olmak üzere internet ve diğer iletişim araçlarının kullanımında uyulması gereken İslâmî ilkelerin belirlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

8. Küresel emperyalizmin 21. Yüzyıldaki sinsi planını özetle itiraf eden Kissinger’in “Bundan böyle savaşlar, ‘Müslümanlarla Müslümanların Savaşı’ biçiminde gerçekleşecektir” sözünü doğrularcasına birçok İslâm ülkesinde devam eden ve giderek bölgesel bir mezhep (Şii-Sünni) savaşına dönüşme riski taşıyan iç savaşlar konusunda çok dikkatli olunmalı ve bu çerçevede Müslümanın Müslümanla mücadele etmemesi ve kardeş kanı dökmemesi için her türlü uyarı, tavsiye ve girişimler en etkin şekilde yapılmalıdır.

9. Ayrıca bu bağlamda, “İslâm’ı terörle özdeş göstermeye” yönelik küresel şeytani plan ve projelere dikkat çekerek, “Cihad” kavramının terörü meşrulaştıracak biçimde çarpıtılmasına da, içinin boşaltılarak pasifizme dönüştürülmesine de izin verilmemelidir.

10. Hakkında İNTERPOL tarafından Kırmızı Bülten’le yakalama emri çıkarılan Yusuf el-Karadavi için bir ortak bildiri hazırlanıp yayımlanmalıdır (Bildiri 10-12 Ocak 2015’te medyada yer aldı).

Toplantıya katılan hocalarımız: Nureddin Yıldız , Abdulmetin Balkanlıoğlu, Ömer Döngeloğlu, M. Emin Yıldırım, Talha Hakan Alp, Şerafeddin Kalay, Mehmet Paksu, Abdullah Yıldız, Ramazan Kayan, Halil İbrahim Kutlay ve İhsan Şenocak.