Hizmetiçi Motivasyon Programları Devam Ediyor

Lise ve üniversite hazırlık seviyesindeki öğrencilerimize yönelik, Psikolog Abdülbaki Kömür hocamızın hazırladığı ve Nureddin Yıldız hocamızın konuk olduğu bir söyleşi programı gerçekleştirildi. Heyecan, misyon ve tecrübe aktarımının amaç edindiği programda Abdülbaki Kömür hocamız, yönelttiği sorularla Nureddin Yıldız hocamızın aynı çağlarda yaşadıkları ve hissettiklerini öğrencilerle paylaşmasına vesile oldu . Bir buçuk saate yakın devam eden söyleşi, katılımcı öğrenciler tarafından büyük bir dikkatle takip edildi.

Ayrıca derneğimizin idari ve eğitimci personelinin katılımıyla Beykoz’daki Hidiv Kasrında kahvaltılı motivasyon programı gerçekleştirildi. Kaynaşma ve ortak bilinçle çalışma anlayışının en üst seviyeye çıkması amacıyla yapılan programda, serbest ortamda entegrasyon sağlandı. Kahvaltı sonrasında yapılan konuşmaların ardından topluca orman yürüyüşüne geçildi. Deniz manzarasıyla yapılan orman yürüyüşünde hoş sohbetler ve durum değerlendirmeleri yapıldı. Yürüyüşün ardından program nihayete erdi.