Nureddin Yıldız hocamız, altı temel hadis kaynağından birisi olan Süneni İbni Mâce’nin derslerine başladı.
Nureddin Yıldız hocamız, otuzdan fazla kız öğrencisi ile Sosyal Doku Derneği’nin Bolu Aladağ’daki eğitim ve dinlenme kampüsünde Süneni İbni Mace kampına başladı.
‘Süneni İbni Mâce İle Yola Çıkıyoruz’ sloganı ile derslere başlayan hocamız, kız öğrencilerine İbni Mâce’yi sonuna kadar okutup icazet verecek.
Her gün altı saat İbni Mâce dersi gören öğrenciler, bir yandan arapçalarını hadisler üzerinden takviye ederken bir yandan da fıkıh ahkâmını öğrenmeye sürdürecekler.
İbni Mâce derslerinin ana eksenini; Hadis bilgisi, hadislerde geçen fıkıh bilgileri, sünnet bilgisi ve hadisler üzerinden Arapça takviyesi oluşturmaktadır. İbni Mâce’ye yazılmış şerhlerin tamamı takip edilmekle beraber hadislerin günlük olaylarla da bağlantısı kurulmaktadır.
Altı saat İbni Mâce, iki saat Risaleler, iki saat mütalaa ve Kur’an tilaveti ile yoğun bir kampın icra edildiği Bolu Aladağ’da, elektronik cihazların kamp süresince kullanılmaması sebebiyle hadis tâlibeleri bütün yoğunluklarını ilmi faaliyetlere vermektedir.
On iki sabit, yirmi de misafir öğrenci ile başlayan hadis dersleri, beraberinde günlük olayların tahlil edildiği, Hasan el-Benna’nın risalelerinin okunup mütalaa edildiği oturumlarla da güncel ve etkin bir eğitim kampına dönüşmekte.
Süneni İbni Mâce kampı, Sosyal Doku Derneği’nin Bolu Aladağ’daki sosyal tesislerinde hanım talebeler için mahrem ve tabii bir ortamda devam etmekte.
Hanımlar için Süneni İbni Mâce dersleri üç yıl sürecek ve yayınlanmak üzere kayıt altına alınacaktır. Ramazan ayı boyunca devam edecek İbni Mâce kampı, Ramazan ayından sonra haftalık dersler halinde İstanbul’da devam edecek.

hanimlara-ozel