MEDYENLİ İKİ KIZ HANIM DAVETÇİ OKULU

Her bildiğini konuşan veya anlatandan ziyade Müslümanların içerisinde bulunduğu durumu tahlil edip özünde ve sözünde bu şuurla hareket eden, hayatının her alanına cihat gözüyle bakabilen davetçileri özlüyoruz…

Bu özlemi yansıtan ve Sosyaldoku çalışmalarının bir nüvesi olan Kadın Fıkhı Okulu programından sonra 4 Kasım 2013 tarihinde başlaması planlanan yeni bir proje; Medyendeki İki Kız Davetçi Okulu.

Projemiz ismini, bir çeşme başında günlerce beklemeye razı olup erkeklerin bulunduğu ortama girmeyen, yürüyüşlerinde heybeti barındıran ama hayâsını kaybetmemiş, Kur’an’ın kendilerini ebedileştirdiği o iki kızdan almıştır.

Doksan gün sürecek program boyunca, bir bayanın hangi ilimlere sahip olması gerektiğinden ziyade ‘bir kadın tek başına neler yapabilir?’ sorusunun cevabı aranacaktır. Davet esnasında bir bayanın kullanacağı metottan sahip olması gereken fıkıh, hitabet ve karşılaşabileceği sorunlara kadar gerekli altyapı oluşturulmaya çalışılacaktır. Yine program dâhilinde Medyen’deki iki kızın ahlak profili çizilecek ve 21. Yüzyıla yansıyan yönleri irdelenecektir.

31 Ocak 2014 tarihinde sona erecek olan programımız için son başvuru tarihi 30 Eylül 2013, son mülakat tarihi ise 14 Ekim 2013’tür.