Ümmetimizin ilk günlerinden itibaren Efendimiz (Sallallahuleyhi ve Sellem)’e bağlılığın ölçüsü olarak kabul edilen hadisleri öğrenip günümüze taşımak ve en iyi şekilde amel etmeye çalışmak üzere başlattığımız “Hadislerle Diriliş” derslerinde, 75 dersi geride bıraktık.

Nureddin Yıldız hocamızın sunumuyla devam eden derslerde hocamız, hadisin hayatımızdaki yeri, hadislerin bize ulaştırılma süreci, hadis alimlerinin ilim yolundaki gayretleri, hadisin üzerimizdeki etkisi gibi konuları ele alıyor. Hadis alimlerinin hadis naklederken gösterdikleri gayret ve titizlik, hadislerin ve hadis rivayet eden ravilerin incelenmesi hadislerle diriliş derslerinin konuları arasında.

Hadis ilmini anlamak için önce sahabeleri tanımak gerekir anlayışından hareketle, “Sahabenin yeri” konusuyla başlayan derslerimiz, ilmin önemi, alimlerin yeri, gençlerin hadis ilmindeki rolleri, Raşit halifeler dönemi ve Emevi döneminde ilim gibi başlıklarla devam etmektedir.

Peygamber efendimizin hadislerini bize ulaştıran sahabe ve sonraki nesil âlimlerin fedakarlıklarının ayrıntılarıyla aktarıldığı derslerde, İslâm kaynaklarının günümüze nasıl berrak bir şekilde ulaştırıldığını öğrenmek, onlara olan hayranlığımızı pekiştiriyor. Kur’an ve sünnete uymakta âlimlerin rolünün anlatıldığı dersler, hadis öğrenmenin ön hazırlığı olarak zihinlerimizi canlandıran ve bilinçlendiren konular arasında yer alıyor.

Heyecanla takip ettiğimiz derslerin yetmiş beşincisini gerçekleştirdiğimiz son haftada hocamızı, genç misafirlerimizle birlikte dinledik. Genç nesillerin hadise, hadis ilmine, hadis öğrenmeye duyduğu alaka, gelecek adına gönüllerimizdeki umut ışıklarının daha da parıldamasına vesile oldu.

Hadislerle Diriliş Derslerine Ulaşmak İçin: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3P7x9qFB3oU_YSrV9EPo7ZZdzLE7-OFr