Medyanın ve süreli yayın organlarının, hem gündem oluşturmak hem de tarihe iz bırakmak açısından büyük etkiye sahip olduğuna inanıyoruz. Türkiye’de zengin içeriği ve birikimiyle yakın tarihimize ışık tutan BüyükDoğu, Mavera, Diriliş gibi boşluğu doldurulamayacak dergiler var. Bu dergiler kendi dönemlerinde kendi üzerlerine düşen görevleri en güzel şekilde yaptılar. Bizler, neşriyatın böylesine bol olduğu bir ülkede, okunmaya değer olan yayınları iyice ayıklamak zorunda kalıyoruz. Nihayetinde Büyük Doğu’nun tarihini yazan Ali Haydar Haksal’ın da belirttiği üzere: Türkiye aynı zamanda bir dergiler mezarlığıdır. (“Türkiye’nin düşünce tarihinde dergicilik, yakın bir dönemden başlıyor olmasına karşın, bir dergiler mezarlığı!”)
gencdoku.agustos-2
Böylesi bir mezarlığın ortasında, ya Fatiha okuyanlardan, ya ruhuna Fatiha okunanlardan yahut da diriliş neslinden olmak zorundayız. Gençdoku, gençlerin ruhlarını diriltmek üzere, Sezai Karakoç’un tabiriyle “Diriliş neslinden” olmaktan yana safını belirlemiştir. Amacımız gençliğin iradesine elimizden geldiğince katkı sağlamak ve onlar için yazar yetiştiren bir okul olmaktır. Bu süreçte bizlerden önceki genç yazar okullarından örnekler aldık ve tuttuğumuz notlarımızı bu sayımızda sizlerle paylaşmayı arzu ettik.
gencdoku.agustos-3

Bu ayki yazısında Musab Yılmaz, ülkemizde tarih dergiciliği konusunda akla ilk gelen dergileri inceledi ve belirgin özelliklerini biraz da eleştirel bir dille bizler için aktarmış bulundu. Hakan Kurtuluş, edebiyat dergiciliğimizin yüz aklarından Hece’nin misyonuna değindi. İlmî-siyasi dergicilik açısından Türkiye’de önemli bir boşluk olduran, Hüsnü Aktaş Hocamızın öncülük ettiği Misak dergisini, değerli dostumuz Hayati Kaan Özer bizler için inceliyor. Yazı, “Hiç siyasetsiz din olur mu?” konferansımızdan aldığımız dersleri her satırıyla bizlere hatırlatıyor ve yüzümüze yüzümüze vuruyor…

gencdoku.agustos-4

Edebiyat dergilerimize genel bir göz atan ve bunlar içerisinde yazar yetiştiren Mavera’ya geniş yer ayıran Sefa Çetinkaya, süreli neşriyatın nasıl olması gerektiğini ve nasıl olmaması gerektiğini bizler için gözler önüne seriyor. Engin birikiminden her fırsatta istifade etmeyi arzu ettiğimiz Yaşar Değirmenci Hocamız, iki büyük üstadımızdan, iki büyük mecmuamızdan ve iki büyük yazar okulumuzdan bizlere muştular sunuyor. Her satırında ayrı bir bilgi, ayrı bir ibret ve ayrı bir tecrübe kırıntısı bulduğumuz yazısını, önemine binaen dikkatlerinize arz ediyoruz.

gencdoku.agustos-5

Nureddin Yıldız Hocamız, yazarken de ardımızda izler bırakacak adımlar atmaya bizleri yöneltiyor. Arşın gölgesiyle gölgelenen gencin elinde şekillenen neşriyatın en önemli niteliklerini hepimiz için vurguluyor: “Konuşurken, yazarken, yürürken ona nimet olarak ihsan edilen her şey onun elinde bir yeniliktir. Daha güzel konuşmasına, en iyiyi yazmasına, hedefli yürümesine yardım eder. Sabrını artırır, hızını çoğaltır, çevresini genişletir. Yazısı, sayfası, dergisi, başında kendisinin adının bulunduğu her şey caziptir, kalıcıdır.”

gencdoku.agustos-6

Salih Beşir, hayır sözü aktarmak yahut susmak arasındaki ince çizgiyi bizler için belirginleştiriyorken, Salih Eğridere de ümmetin fidanlarından bizler için güzel kokular, hoş esintiler sunuyor. Gençdokumuzun serüveninde ise bugüne dek dergimizin ilerlediği süreci özetle aktarmayı arzu ettik. Hilal Furkan Hanımefendi, ümmetimizin sıhhatini cereyanda bırakan soğuk rüzgarları sohbet tadındaki yazısında irdeliyor. Mehmet Dinç ise Adam Smith’in “ahlaki duyarlılığın teorisini” analize tabi tutuyor.

gencdoku.agustos-7

Genç kalemlerimizden Abdullah Yusuf Arslan, değerlerimizin tükenme sürecini; Burhan Yazıcı da ahir zaman vesveselerimizden “kalbim temiz” sendromunu bizlere aktarıyor. Bu ayki röportajımızı Marmara Üniversitesinden Doç.Dr.Nuh Arslantaş Hocamız ile gerçekleştirdik. Yahudilik ve İsrail tarihi üzerine oldukça zengin bir röportaj oldu. Altı çizilecek pek çok cümleyi bünyesinde barındıran bu röportajımızı ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.

gencdoku.agustos-8

Evliya Çelebi ülkemizin farklı diyarlarını gezmeye, Dr.Fırat Erdoğan Hocamız sağlığımız için tedbirler üretmeye devam ediyor. Modern Dünyada Genç Müslüman’a Cevaplar’da yine önemli sorular ve cevapları var. Nureddin Yıldız Hocamızın bu ayki mektubu Mısır olayları ile ilgili…

gencdoku.agustos-9

Sözlerimiz uçup gitmeden, yazıyla tarihe iz bırakmak için, şuurlu bir gençliği okumaya, düşünmeye ve yazmaya; kısacası kendilerini, iradelerini kullanmaya davet ediyoruz. Okumak, aklının ve iradesinin kıymetini bilen insanlar için en asil eylemlerinden biri… Hayırlı okumalar dileriz…

gencdoku.agustos-10

Bilgi ve abonelik için

www.gencdoku.com