Konferanslar ve sohbetler üzere bulunduğumuz Düzce’de programımız İlim Yayma Cemiyeti’ndeki
kahvaltı programıyla başladı Hocamız kahvaltı programının ardından gençlerle hasbihal etti. Düzce
ziyaretimizde hocamız  ilk olarak Zahid-ül Kevser’i imam hatip ortaokulunda kız ve erkek öğrencilere
hitap etti. Hitaplarında gençlere hedef gösteren hocamız İmam Hatip ahlakından ve mü’min gencin
kim dendiğinde çevresine bakmadan ben varım diyebilen bir gençlik olması gerektiğinden bahsetti.
İmam Hatip ziyaretinin ardından Akif İnan Hafızlık Ortaokulunda hafızlık talebeleriyle buluşan
hocamız yaşları küçük olsa da Kur’an kadar kıymetli olduklarını belirtti. Ortaokulun yanında bir sene
okullarını dondurarak yapmış oldukları başarılı hafızlık projesi diğer imam hatiplere de örnek teşkil
edebilecek düzeydedir. Melek kadar saf bu hafızların arasında eda ettiğimiz Cuma namazından sonra
içinde okul yöneticilerinin de bulunduğu bir grupla sohbet ettik. Bu sohbette genç hafızların
yetiştirilmeleri hakkında tavsiyelerde bulunan hocamız hafızlığına ve Arapçaya dair anılarını anlattı.
Ardından Düzce fakültesinde  ‘’Gençler Hür Kalın’’ başlığı altında hür yürekli gencin vasıflarından ve
günümüz gençlerinin imtihanlarından bahsetti. Son derece coşkulu bir konuşma yapan hocamız
mümin gençlere tavsiyelerde bulundu. Mescidi Aksa’nın hatta Kâbe’nin tuğlasının bir mümin gencin
imanından daha değerli olmadığını vurgulayan hocamız bu zorlu imtihan dünyasında gençliğini Allah’a
ibadetle geçiren mümin gencin Arş’ın gölgesinde Allah’ın özel misafiri olacağını söyledi.
Hocamızla beraber  Düzce fakültesini ziyaretimizden sonra Düzce Gençlik Merkezinde STK
başkanlarıyla bir araya geldik. Hocamız STK’lar için rehber niteliğinde olan bir takım tavsiyelerde
bulundu.
Günün kapanışında ise 18 Temmuz spor salonunda ‘’Aile Son Kaledir’’ başlığı altında ailenin önemini
vurgulayan hocamız aile kurtulmadıktan sonra kudüsün kurtulmasının da mümkün olmadığını ve
sabrettimiz kadar müslümanız ilkesi gereğince ailenin bir sabır müessesi olduğunu belirtti.