Davetçi Okulu Seçkin Misafirlerini Ağırlamaya Devam Ediyor

Davetçi Okulu, karakter eğitimi alanında ilim,fikir ve sanat dünyasının tanımış isimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Organizatörlüğünü Abdülbaki Kömür’ün yaptığı programlarda, karakter eğitimine konu olan tutum ve davranışlar ele alınıyor. Bu güne kadar işlenen konu başlıkları ve konuşmacılar:

Ahmet MERCAN : Orjinallik – Taklitçilik
Bülent YILDIRIM : Cesaret – Korkaklık
Ekrem KIZILTAŞ : Girişimcilik – Çekingenlik
Yusuf ÖCALAN : Nezaket, Letafet – Çirkinlik
Mehmet GÜNEY : İzzet, Vakar – Zillet
Adnan İNANÇ : İtaat – İsyan
Salih KÜÇÜK : Diğergamlık – Bencillik
Ömer KARAOĞLU : Asalet – Soysuzluk
Lütfi KİBİROĞLU : Cömertlik – Cimrilik