Çalekli Hacı Dursun Efendi’nin Kabrini Ziyaret Ettik

Karadeniz bölgesinin manevi mimarlarından Trabzon’un Of ilçesinin Çalek köyünde medfun bulunan Hacı Dursun Efendi’nin kabrini, Onursal Başkanımız Nureddin Yıldız ve Eğitim Koordinatörümüz Cemal Yılmaz ile birlikte ziyaret ettik.

Son dönem ulemasından olan Hacı Dursun Efendi, Cumhuriyetin ilk yıllarında inanç ve akidelerin ayaklar altına alındığı bir dönemde Of’ta köy köy dolaşıp kendi gayretleriyle binlerce talebe yetiştirmiş, Ehli sünnet itikadını yaymak için büyük gayretler sarf etmiştir.

Çok sayıda ilim,fikir ve dava adamı yetiştiren Hacı Dursun Efendi ömrünün sonuna kadar Allah Teala’nın emir ve yasaklarını insanlara öğretmeye çalıştı. 27 Şubat 1977 senesinde Çalek’te vefat etti. Kalabalık bir cemaatle kılınan cenaze namazından sonra defnedildi. Makamı cennet olsun.