Yaratılışının anlamına vakıf olan, yazan, konuşan, okuyan, uyaran ve davet eden, şuur sahibi birer hanım davetçi olmak, yaşamak ve Ümmet’i yaşatmak için Sosyal Doku Vakfı’nda düzenlenen Medyenli İki Kız Hanım Davetçi Okulu seminer programı 31 Ocak 2014 Cuma günü sona erdi…

‘Artık davet zamanı gelmiştir’ düsturuyla daveti bekleyen bünyelere koşan, aldığının hakkını vermeye niyet eden davetçiler, yakınlarının ve misafirlerin de aralarında bulunduğu veda programının ardından yeni bir başlangıç adına yaşadıkları şehirlere geri döndüler.

Asiyeler, Meryemler, Hadiceler gibi ‘Allah’ dediğinde yerleri inletecek bireyler olmak üzere bu yola baş koyan, “Kur’an’ı Kerim’le ebedileşecek, asırlara adını yazdıracak nesil olacağız” sözünü veren davetçiler, içlerinde bulunan büyük heyecanı, en içten duygularla yaşayarak yeni emellerin, umutların, beklentilerin ışığı oldular.

Toplam on üç hafta süren seminerlerde katılımcılar, davetin hem usulünü hem de pratik hayattaki boyutunu öğrenerek karşılarına çıkabilecek sorunları da tahlil ettiler.

İlmin, bereketin ve kardeşliğin doruk noktalara taşındığı davetçi okulunda dersler, haftalık altı gün olup şu şekildeydi:
Âsiye Kadın

→ Hayat Rehberi (Pazar Dersleri)
→ Şehzadebaşı Sohbetleri
→ Kur’an-ı Kerim
→ Davetçi İçin Temel Fıkıh
→ Hadis Bilgisi
→ Siyer Bilgisi
→ Dinimize Hizmetin İç Sorunları
→ Cündullah
→ Kavramlar
→ Kadın Psikolojisi
→ Zaman Yönetimi
→ Bir Riyazü’s-Salihin Dersi Örneği
→ Adâb-ı Muaşeret
→ Davetçi Ahlakı
→ Kadın Sağlığı
→ Toplum Sosyolojisi
→ Hitabet Uygulama
→ Mü’min Kimliğimiz
→ Yoldaki Notlar
→ Türkçe (Makale Yazım Çalışmaları)
Davetçi ve Teknoloji
→ Haftalık Kitap Tahlilleri
İlk Yardım
→ Beslenme
→ İlim ve Kadın
→ Emanet

İlgili linkler:
www.sosyaldoku.com/haberler/9387-9387
www.sosyaldoku.com/medyenli-iki-kiz-hanim-davetci-okulu
www.sosyaldoku.com/haberler/282-hanim-davetci-okulu-basliyor