Ali Emiri de İşi Vaktinden Çok Olanlar Semineri

İşi Vaktinden Çok Olanlar Seminerler dizisi Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde devam ediyor. Nureedin Yıldız Hocamız bu ayki seminerde Çağların İmâm-ı Âzamı’ başlığı ile Fıkıh ilminin vazıı kabul edilen, Büyük İslam Hukukçusu Ebu Hanife Numan b. Sabit rahmetullahialeyhin yaşamını ve mücadelesini anlattı. Mezhep düşüncesi ve İslam’daki mezheplerin doğru okunması gerektiği hususunun altını çizen hocamız; tavizsiz duruşu, İslami ilimlerde açmış olduğu çığır ve yetiştirdiği talebelerle Ebu Hanife’nin yaşantısını bir örnek olarak dinleyicilere paylaştı. Seminer takipçilerinin salon dışında barkovizyondan da izleme imkânı buldukları seminer dizisi, önümüzdeki ay yeni bir isim ve konu ile aynı mekânda devam edecek.