Dünden Bugüne…

1996 yılının son günlerinde, 70 yaşlarında ihtiyar bir hacı amca, onun üç oğlu ve ailenin hocası ile birlikte toplamda beş kişi, bir yatsı namazından sonra, Allah’ın rızasını kazanmak ve bu ümmetin geleceğinde derin izler bırakmak umudu ile bir hizmet vakfı kurmayı murâd etmiş ve vakfı kurmuşlardır.

Nureddin Yıldız hocamızın öncülüğünde başlayan bu hizmet hareketi, ilk on yılında özel amaçlı ve akademi ağırlıklı olarak faaliyetlerini sürdürmüş, buna paralel olarak 2007 yılından itibaren “Sosyal Doku” adıyla çevre ve çerçevesini genişletmeye, geniş kitlelere İslam’ın nurlu mesajını “ümmet olma” şuuru ile ulaştırmaya başlamıştır.

Sosyal Doku, hem dernek hem de vakıf kimliği altında onlarca vakıf, dernek ve gönül birlikteliğini bünyesinde barındırmaktadır.

Sosyal Doku, ilk günlerinden itibaren Nureddin Yıldız hocamızın etrafında kümelenen ve gecesini-gündüzünü hizmete adamış bir grup gencin gayreti ile çalışmalarına başlamış, şu an yaptığı eğitim ve irşat çalışmaları ile Türkiye Müslümanları için model olmaya başlamıştır.