Sosyal Doku Vakfı eğitim koordinatörü Cemal Yılmaz hocamız ile Sosyal Doku Vakfı’ndaki eğitimleri konuştuk.

S: Sosyal Doku Vakfı bünyesinde ne tür eğitimler verilmektedir?

C: Sosyal Doku Vakfı bünyesinde hem örgün hem de yaygın eğitime paralel çalışmalar yürütmekteyiz. Okul ciddiyeti ve disiplini içerisinde eğitime destek çalışmaları yürütüyoruz.

S:Sosyal Doku Vakfı’nın süreklilik içinde yaptığı eğitim çalışmaları nelerdir?

C: Çok yakından takip edilen ve uzun yıllardan beri devam eden en önemli çalışmalarımızdan birisi SEÇ diye kısaca ifade ettiğimiz orta okul öğrencilerine yönelik Sosyal Etkinlik Çalışmalarıdır. Bu çalışmaya katılacak öğrenciler her yıl haziran ayı içerisinde vakfımızca yapılan SBS sınavı ile belirlenmektedir. Senelere göre değişkenlik göstermekle beraber 2013 yılı içinde bu sınava sadece 7.sınıftan 8.sınıfa geçenler katılabildi. Sınava katılan öğrencilerden 450 puan ve üstü akademik başarı gösteren öğrencileri sonrasında mülakata alınır. Mülakat neticesinde seçilen öğrencilerle, vakfımızın Bolu Aladağ sosyal tesislerinde asgari onbeş günlük kamp yapılır. Adaptasyon kampı uyguladığımız bu öğrencilerimizi, yıl sonuna kadar bünyemizde misafir ederiz. Bu öğrenciler 8. sınıfı, anlaşmalı olduğumuz özel bir eğitim kurumunda burslu olarak okur ve okul müddetince vakfımızda misafir olurlar. Okul dışı vakitleri ve belirli tatil günlerinde ise belletmen hocalarımız vasıtası ile bu gençlerin hem derslerine akademik destek , hem sosyal ve sportif etkinliklerle biyolojik ve psikolojik gelişimlerine olumlu katkılar sağlanır. Bununla beraber güzel ahlâk ve yüksek şahsiyet sahibi fertler olmaları için adabı muaşeretten Kur’an-ı kerimi düzgün okuma ve ezberlemeye varıncaya kadar onlarla yakından ilgilenir ve örneklikler oluşturmaya çalışırız. Vakfımızda diğer tüm çalışmalarda olduğu gibi bu hizmetimizden de herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ancak kabul şartlarımız ve program devamlılığında azami titizliği göstermekteyiz.

S:SEÇ sonrası bu gençler neler yapıyor?

C: Önceki yıllarda açık lise ve paralelinde devam eden hafızlık eğitimleri veriliyor ve sonrasında başta Hukuk fakültesi olmak üzere kabiliyetlerine göre sosyal bilimler ve teknik üniversitelere yönlendiriyorduk. Şu an ise, eğitimin lisans boyutu aynı şekilde devam etmekle beraber, son yıllarda eğitim sisteminde yapılan değişikliklerle beraber lise seviyesindeki öğrencilerimizi yüksek puanla öğrenci alan Anadolu İmam hatip Liselerine puanlarına denk gelecek şekilde yönlendiriyoruz. Bu yıl başta Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi olmak üzere Başakşehir Emin saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ömer Çam Anadolu İmam Hatip lisesi gibi okullara devam edecekler. Tercih edilen okullar her yıl okulların performansına göre değişebilir.

S:İmam hatip lisesine devam eden öğrencilerinizle neler yapıyorsunuz?

C: Öğrencilerimiz, bulundukları okulların yurtlarında misafir oluyorlar. Biz ise, Okul dışı vakitlerinde, hafta sonlarında, dönem tatillerinde ve yaz tatillerinin bir kısmında onların İslami kişilik gelişimlerini temin için çok çeşitli seminerler, kamplar, eğitim amaçlı gezi ve benzeri etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca hafızlık kabiliyeti olanlara ilâve derslerle uzun süreçli de olsa hafızlık eğitimi veriyoruz. Aynı zamanda bu gençlerin kabiliyet ve eğilimlerine göre en uygun üniversiteyi kazanmaları için okul içi ve okul dışı çalışmalar yürütüyoruz.

S: Açık Lise programınız devam etmiyor mu?

C: Şu anda devam etmiyor. Şu an için genel manada öğrencileri İmam Hatip Liselerine yönlendiriyoruz.

S: Bunların dışında özel nitelikli eğitim programlarınız var mı?

C: 18 – 25 yaş aralığındaki gençlere yönelik iki önemli çalışmamız var:

Davetçi Okulu ve Genç Âlimler Projesi. Kısaca bu çalışmalarımızdan da bahsedelim:

Davetçi okulu: En az lise mezunu olan veya açık öğretim okuyan ya da örgün üniversite okumakta olup bir yıl süre ile kayıt dondurabilecek durumda olan öğrencilere yönelik bir formasyon programıdır. Bu proje bir yıl boyunca tam gün ve tam zamanlı olarak yürütülmekte. Bu yıl dördüncü dönem hoca adaylarımızı aldık. Her yıl haziran ayından ağustos ayının sonuna kadar başvurular alınıyor ve mülakatlar yapılıyor.Tüm müracaatlar Sosyal Doku Vakfımızın internet sitesinden (www.sosyaldoku.com) yapılıyor. Bu projede amacımız; Mus’ab bin Umeyr örnekliğinde, İyi okuyabilen, iyi yazabilen, etkili ve düzgün konuşabilecek pratik hareket kabiliyeti kazanmış davetçiler yetiştirmektir. Yıl boyunca davetçilerimiz, belirlenen temel kaynak eserleri okuyarak hocaları ile tahlil ediyorlar. İlk haftadan itibaren başlangıçta kısa olmak üzere profesyonel kamerayla kaydolan örnek konuşmalar yapıyorlar. Yıl sonuna kadar konuşma periyotları bir saate kadar uzatılıyor. Düzenli yazı yazıyorlar. Mobil eğitim dediğimiz il dışı kamp alanlarımızda uygulama eğitimi kitap tahlilleri yapıyorlar. Karakter eğitimleri çerçevesinde, İslami camianın önde gelen ilim, fikir, sanat, siyaset, medya vb. tanımmış simaları ile özelde tanışma ve istifade etme fırsatı buluyorlar. Bu projemize 25-30 öğrenci alıyoruz. Haftalık 20 çeşit ders görüyorlar. Bunların önemli bir kısmı psikoloji ve formasyon derslerinden oluşuyor. Dersler ve müfredatın ayrıntısı sitemizde mevcut. Oradan takip edilebilir.

Davetçi Okulu tanıtım kataloğunu incelemek için.: Tıklatınız

Davet Okulu haberlerine ulaşmak için.: http://www.sosyaldoku.com/musab-bin-umeyr-davetci-okulu

Genç Alimler projesi: Bir yıllık davetçi okulu programını tamamlayıp üstün başarı gösteren öğrencilere yönelik üst düzey bir eğitim programıdır. Tamamen âlim yetiştirmek üzere planlanan projede yoğun arapça, tefsir, hadis ve usül eğitimleri, vakıf adam eğitimleri, yine yazma okuma yoğunluğu var. Genç alimler proje çalışmasını, Nureddin Hocamız bizzat takip edip derslerine katılıyor. Bu projenin süresi dört yıl olarak belirlendi. Eğitimlerin bir kısmı da yurt dışında verilecek. Davetçi Okulu’nda olduğu gibi Genç Alimler projesi için de her hangi bir ücret talep edilmiyor. Aksine katılan öğrencilere burs desteği sağlanıyor.

Genç Alimler projesi hakkında bilgi sahibi olmak için.:Tıklayınız

S: Üniversitede okuyan öğrencileriniz yok mu? onlar için neler yapıyorsunuz?

C: Lise çalışması sonrasında, öğrencilerimizin büyük bölümü üniversitelerine devam ederken vakıf çaltısı altında kalmaya da devam ediyorlar. Hem okudukları bölümlerin akademik çalışmalarını yürüyorlar, hem de alttan gelen kardeşlerine abilik yaparak kendilerini geliştiriyorlar. Uzmanlık alanlarına göre de mesleki faaliyetlerde bulunuyorlar. Yapılan kamplarla, vakıf adam olma bilinçlerini de geliştiriyorlar.

S:Kamp çalışmaları herkesin bildiği gibi daha çok sosyal etkinlik ve sportif faaliyet şeklinde mi?

C:Hayır. Bizde sadece eğlence dinlence olsun diye kamp olmaz. Mutlaka saat saat ne yapılacağı önceden plânlanır ve o programa uyulur. Kamp alanlarımız genelde orman içinde olduğundan tabii olarak programlı spor ve dinlenme ve ölçülü eğlenme de oluyor. Her kampımızın bir adı ve teması olur.Mesela hizmet içi eğitim kampımızın adı: “ELBETTE ALLAHUEKBER” idi.Lise ve SEÇ kampımızın ismi:”ADANMIŞ GENÇ” idi.Daha önceki kampımızın adı:”ARŞIN GÖLGESİNDEKİ GENÇ” idi.İnşallah yakında “HÜRYÜREKLİ GENÇ” ve “İHVAN” kamplarımızı gerçekleştireceğiz.

S: Hanımlara yönelik faaliyetleriniz nelerdir?

C: Hanım çalışmalarının temelinde, Nureddin Yıldız hocamızın, meryemleşmiş hanımlar projesinde öncülük edecek, hizmete adanmış, çeyizi ilmi ve heyecanı olan kızlar yetiştirme çalışması bulunmaktadır.
Bayanlara yönelik “Medyenli İki Kız Hanım Davetçi Okulu” çalışmamızda, her bildiğini konuşan veya anlatandan ziyade Müslümanların içerisinde bulunduğu durumu tahlil edip özünde ve sözünde bu şuurla hareket eden, hayatının her alanına cihat gözüyle bakabilen davetçi hanımların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Projemiz ismini, bir çeşme başında günlerce beklemeye razı olup erkeklerin bulunduğu ortama girmeyen, yürüyüşlerinde heybeti barındıran ama hayâsını kaybetmemiş, Kur’an’ın kendilerini ebedileştirdiği o iki kızdan almıştır.
Doksan gün sürecek program boyunca, bir bayanın hangi ilimlere sahip olması gerektiğinden ziyade ‘bir kadın tek başına neler yapabilir?’ sorusunun cevabı aranacaktır. Davet esnasında bir bayanın kullanacağı metottan sahip olması gereken fıkıh, hitabet ve karşılaşabileceği sorunlara kadar gerekli altyapı oluşturulmaya çalışılacaktır. Yine program dâhilinde Medyen’deki iki kızın ahlak profili çizilecek ve 21. Yüzyıla yansıyan yönleri irdelenecektir.
Hanım Davetçi Okulu hakkında bilgi sahibi olmak için..: Tıklayınız

Ayrıca özel kapsamlı SEÇ kız gruplarımız bulunmakta. Bu çalışmamıza katılmak isteyen öğrencilerimizi her yıl sonu vakfımız tarafından yapılan sınav ve mülakat sonucuna göre belirliyoruz. 6, 7, ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan bu gruplarımızı yaz aylarında kamplarımıza alıyoruz. Başta Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma ve ezberleme olmak üzere donanımlı birer birey olmalarını sağlamak için siyer, ilmihal, ahlak dersleri yapıyor özellikle kudve çalışmalarımızla müşahhas örnekler üzerinden şahsiyet kazandırmaya çalışıyoruz. Kabiliyetlerini keşfetmek adına sosyal faaliyetler, deneme yazıları ve sunumlar yaptırıyoruz.
Sonraki aşamada, 15-18 yaş grubuna hitap eden programımızda, seç programından seçtiğimiz öğrencilerimizle birlikte 4 yıl devam ediyoruz. Bu çalışmamızın ana hedefi, öğrencilerimizin şuurlu, öz güven sahibi, yazar-çizer birer hanımefendi olabilmeleri. Bu minvalde, programa katılanlar, Kur’an’ı Kerim ezber derslerinin yanı sıra fıkıh dersleri, arapça eğitimi almaktadırlar. Yine açık öğretim programı için özel dersler, özellikle saliha hanım profilini çizebilmek adına kitap okumaları, kritikleri ve özel seminerler sayılabilecek dersler arasında.